Zarządzenie nr 36/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 02.04.2020 r.

w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w okresie zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii wirusem SARS-CoV-2

Więcej…

Zarządzenie nr 31/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie: kontynuacji zmiany formy organizacji zajęć dydaktycznych w terminie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Więcej…

UWAGA STUDENCI!

W związku z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina
z dnia 21.03.2020r. informujemy, że do 10.04.2020r. zostało zawieszone prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz podyplomowych.

https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzamy-ograniczenie-dzialania-uczelni-do-10-kwietnia-2020-r

Biała Podlaska, 2020-03-23

Szanowni Państwo,
Członkowie społeczności akademickiej,

Pragnę poinformować, że pomimo wprowadzenia na terenie naszego kraju stanu epidemii i narastającej liczby wyników dodatnich, do chwili obecnej w Białej Podlaskiej ani na terenie powiatu bialskiego nie stwierdzono przypadków zachorowań na COVID-19. W chwili obecnej żaden z naszych pracowników i studentów nie jest również objęty kwarantanną ani nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Podjęte przez nas działania w Kierownictwie Uczelni przynoszą więc pozytywny skutek, podobnie jak wszelkiego rodzaju działania, których jesteście Państwo świadkami poza terenem naszej Uczelni (ściśle określona liczba osób w sklepach, konieczność dezynfekcji rąk, itp).

Więcej…

Zarządzenie nr 30/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
z dnia 23.03.2020 r.

w sprawie: dodatkowego ograniczenia działalności Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz wyznaczenia pracowników, których praca jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności uczelni w dniach 26.03-10.04.2020 roku

Więcej…

Zarządzenie nr 29/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
z dnia 17.03.2020 r.
w sprawie: dodatkowego ograniczenia działalności Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz wyznaczenia pracowników, których praca jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności uczelni w dniach 17-25.03.2020 roku

Więcej…

Biała Podlaska, 2020-03-13

Szanowni Państwo,
Członkowie społeczności akademickiej,

Pragnę poinformować, że do chwili obecnej w Białej Podlaskiej nie stwierdzono przypadków zachorowań na COVID-19. Rozpowszechniane pogłoski przez media społecznościowe, filmy pokazujące działania służb ratunkowych pod osłoną nocy wskazujące na „teorie spiskowe” czy ukrywanie prawdy nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości.

Więcej…

UWAGA STUDENCI!
Aktualizacja legitymacji studenckiej

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów informujmy, że Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf

Biała Podlaska, 2020-03-12

Szanowni Państwo,
Członkowie społeczności akademickiej,

W odpowiedzi na Państwa liczne zapytania odnośnie Zarządzenia 22/2020 oraz właściwego trybu postępowania uprzejmie wyjaśniam, że przedmiotem w/w Zarządzenia w kwestii weryfikacji pobytu w krajach, gdzie stwierdzono przypadki zachorowania na COVID-19 są tylko i wyłącznie pracownicy naszej Uczelni oraz nasi studenci i tylko odnośnie ich osobistego pobytu w tych krajach proszę przedkładać informację do mnie.

Więcej…

studia_niepelnosprawni_facebook_post_image_1200x628

Więcej…

Strona 2 z 14

2