image002.png

W dniu 28 kwietnia 2021 r. gościliśmy delegację z Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim.
Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy w zakresie działalności doradczej, promocyjnej edukacyjnej oraz badawczej studentów i studentek Zakładu Bezpieczeństwa oraz uczniów z Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim.

Więcej…

Slajd1

„Studenci kierunku Rolnictwo lubią pomagać”

„tak mały gest każdego z nas może tak dużo znaczyć dla osób najbardziej potrzebujących…”

Pod takim hasłem w okresie Świąt Wielkanocnych studenci kierunku Rolnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przeprowadzili zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących seniorów z terenu gminy Biała Podlaska, którzy w tych trudnych czasach epidemii znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji.

Więcej…

825800dzien_otwarty_2021
RELACJA 

Więcej…

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej realizuje projekt
„Uczelnia dostępna dla wszystkich”

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A050/20

Koszty kwalifikowalne projektu: 3 393 856,20 PLN

Wysokość wkładu UE: 2 860 342,00 PLN 

Więcej…

Zarządzenie Rektora PSW nr 8/2021 z dn. 05.02.2021r.
w sprawie: formy organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4909/zarzadzenie-nr-8-2021

poprawiony_plakat_strona

Więcej…

dofinansowanie_Uczelnia_dostpna_dla_wszystkich_strona

Więcej…

wolontariat_bialski_szpital_strona

Więcej…

fotorelacja_spotkania_strona

Dnia 26 października 2020 roku zostało zawarte Porozumienie o współpracy między Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, a BPO Champions Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku.

Więcej…

zakupy_dla_seniora_strona

Więcej…

Strona 2 z 15

2