poprawiony_plakat_strona

 

Dzięki dotacji celowej przyznanej na mocy umowy pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej reprezentowaną przez JM Rektora, dwa licea prowadzone przez uczelnię: Akademickie Liceum Ogólnokształcące Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej prowadzące oddziały przygotowania wojskowego (OPW) zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt, a uczniowie otrzymają umundurowanie. Dotacja została udzielona na zakup 2 pakietów wyposażenia specjalistycznego OPW oraz pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 23 uczniów ALO w Terespolu i 25 uczniów ALO w Białej Podlaskiej. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 158 760,00, wysokość przyznanej dotacji wynosi 127 008,00.

Pod koniec grudnia 2020 r. do obu liceów trafił zakupiony sprzęt i mundury, które znacząco wzbogacą realizację celów programowych.

piątek, 15 stycznia 2021 10:34 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz