image002.png

W dniu 28 kwietnia 2021 r. gościliśmy delegację z Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim.
Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy w zakresie działalności doradczej, promocyjnej edukacyjnej oraz badawczej studentów i studentek Zakładu Bezpieczeństwa oraz uczniów z Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim.

 

Działania w ramach współpracy realizowane będą w zakresie:

  •  doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów i studentów; 
  • podnoszenia wiedzy i kompetencji uczniów oraz studentów poprzez organizowanie, prowadzenie i uczestnictwo we wspólnych wykładach, szkoleniach, spotkaniach; 
  • podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów praktycznych;
  • współpracy dotyczącej wymiany doświadczeń w procesie kształcenia;
  • wspólnego przygotowywania i realizacji projektów edukacyjno-badawczych; 
  • współdziałania w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć i działań dotyczących spotkań promocyjnych;
  • organizowania szkoleń, wykładów otwartych, konferencji;
  • budowania relacji pomiędzy środowiskiem akademickim a środowiskiem szkolnym

 

czwartek, 29 kwietnia 2021 09:38 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz