kola_zdj_strona

Wizyta wykładowców Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ramach programu ERASMUS + 
dr hab. Bohdan Kruk, mgr Nataliia Rosolianka

 

W dniach 21-25 czerwca 2021 r. na kierunku FIZJOTERAPIA w murach naszej Uczelni realizowana jest mobilność międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ KA107 - mobilność pomiędzy krajami programu a krajami partnerskimi. Gośćmi w naszej Uczelni są pracownicy Wydziału Fizykoterapii i Terapii Zajęciowej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej na Ukrainie dr hab. Bohdan Kruk – pobyt dydaktyczny oraz mgr Nataliia Rosolianka – pobyt szkoleniowy.

Celem tej mobilności jest podniesienie kompetencji zawodowych (dydaktycznych), zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz nawiązanie współpracy naukowej.

Dr hab. Bohdan Kruk przeprowadził wykłady online na platformie Microsoft Teams m.in. z tematyki konsekwencji i zapobiegania powikłaniom urazu rdzenia kręgowego.

W czasie pobytu wykładowców z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej na Ukrainie w PSW w dniu 23.06.2021 odbyło się spotkanie z kierownikiem Zakładu Fizjoterapii dr Joanną Baj-Korpak. Podczas spotkania omawiano perspektywy współpracy międzynarodowej, w tym realizacji wspólnych inicjatyw w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wykładowcy zostali zapoznani z warunkami studiowania w PSW na kierunku fizjoterapia, zwiedzili kampus Uczelni, obejrzeli pracownie fizjoterapeutyczne. Efektem prowadzonych rozmów jest deklaracja pracowników Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej uczestnictwa w planowanej w dniach 19-20 maja 2022 Międzynarodowej Konferencji Naukowej „WYZWANIA I DYLEMATY FIZJOTERAPII” organizowanej przez Zakład Fizjoterapii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

środa, 23 czerwca 2021 13:10 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz