Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Organizacją studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz różnorodnych form doskonalenia zajmuje się Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej, w skrócie ACEU.

ACEU zajmuje się również koordynacją Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać nowe wykształcenie i umiejętności. Jako jednostka uczelniana Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II ACEU korzysta z pełnego wyposażenia Uczelni. Od początku istnienia Uczelnia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku. Dzięki inwestycjom i zaplanowanym działaniom Uczelnia stworzyła nowoczesny kampus studencki.

Przez ostatnie 5 lat Uczelnia znacznie powiększyła swoją bazę materialną głównie dzięki konsekwentnej polityce innowacyjnej i skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania w Naszej Uczelni są na wysokim poziomie, a sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno - badawczy.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna  umożliwia naszym kursantom, studentom, słuchaczom naukę w przyjaznej atmosferze i profesjonalne przygotowanie do m.in. funkcjonowania na rynku pracy.

Uczelnia jest przystosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Budynki są wyposażone w windy, specjalne podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe.

Kompleks uczelniany obejmuje:

 1. Dwa budynki dydaktyczne
 2. Halę sportową częścią dydaktyczną i boiskiem 
 3. Dom studenta
 4. Dwa centra badawcze  
  1. Centrum Badań nad Innowacjami (CBI)
  2. Centrum EKO-AGRO-TECH
 5. Bibliotekę
 6. Ośrodek wypoczynkowy

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7.30 do 15.30.

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II 
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pok. 266R (I piętro)

tel. +48 83 344 99 53,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adresaci studiów

Podyplomowe studia tłumaczeniowe adresowane są do absolwentów z tytułem licencjata lub magistra, którzy chcą w przyszłości wykonywać zawód tłumacza. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze tłumacza lub na innych stanowiskach wymagających znajomości języka angielskiego i umiejętności tłumaczenia. W ramach zajęć słuchacze zajmują się tłumaczeniem szerokiej gamy tekstów z różnych dziedzin, w tym tłumaczeniami specjalistycznymi, jak również rozwijają umiejętność dokonywania tłumaczeń ustnych. Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności mogą w znacznym stopniu podnieść kwalifikacje zawodowe słuchaczy.

Więcej…

Adresaci studiów

Studia  skierowane są do nauczycieli z wykształceniem wyższym min. licencjat; zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Cek studiów

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia uprawnień, czyli kwalifikacji do nauczania informatyki i technologii informacyjnej  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.). Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawiać uczniom problemy informatyczne,  uczyć typowych metod rozwiązywania problemów algorytmicznych, a także wykształcić umiejętności korzystania z programów narzędziowych i edukacyjnych. Studia umożliwiają przygotowanie do uzyskania certyfikatów ECDL w ramach modułu  e-Nauczyciel. Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo  i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów.  
Dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań, nauczyciel:
- zdaje test, zakończony Certyfikatem EPP e-Nauczyciel TEST
- realizuje część praktyczną egzaminu EPP e-Nauczyciel

Więcej…

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika ze specjalnością nauczycielską lub innych legitymujących się kwalifikacjami nauczycielskimi.

Więcej…

ZZL
Adresaci studiów

Studia kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, pracowników działów personalnych i kadrowych, doradców personalnych, psychologów i socjologów.

Cel studiów

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ukierunkowane są na zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat metod i narzędzi, możliwych do zastosowania w praktyce zarządzania, a także dostarczenia profesjonalnej wiedzy niezbędnej do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim.

Więcej…

Kwalifikacje_pedagogiczne_2

Adresaci studiów

 Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania wybranego przedmiotu w szkole.

Cele studiów

 • przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne do prowadzenia zajęć w szkole
 • opanowanie wiadomości i umiejętności z nauk pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych
 • przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach bloków szczegółowych metodyk: humanistycznych, ścisłych i ekonomicznych
 • przyswojenie i pogłębienie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, ratownictwa przedmedycznego, emisji głosu
 • wyposażenie w umiejętności właściwego komunikowania się z uczniem, wychowankiem
 • pomoc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w ramach awansu zawodowego

Więcej…

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika ze specjalnością nauczycielską lub innych studiów wyższych legitymujących się kwalifikacjami nauczycielskimi.

Więcej…

Adresaci studiów

Studia przewidziane są dla absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż Rolnictwo.

Skierowane są w szczególności do osób:

 • które chcą zdobyć nową specjalność zawodową i nabyć kwalifikacje rolnicze,
 • które pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach związanych z branżą rolniczą, takich, jak np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Stacje Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Urzędy Gminne,
 • osób, którym uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na nabycie uprawnień i umiejętności do prowadzenia gospodarstwa rolnego i umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy Strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym.

Więcej…