Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Organizacją studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz różnorodnych form doskonalenia zajmuje się Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej, w skrócie ACEU.

ACEU zajmuje się również koordynacją Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać nowe wykształcenie i umiejętności. Jako jednostka uczelniana Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II ACEU korzysta z pełnego wyposażenia Uczelni. Od początku istnienia Uczelnia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku. Dzięki inwestycjom i zaplanowanym działaniom Uczelnia stworzyła nowoczesny kampus studencki.

Przez ostatnie 5 lat Uczelnia znacznie powiększyła swoją bazę materialną głównie dzięki konsekwentnej polityce innowacyjnej i skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania w Naszej Uczelni są na wysokim poziomie, a sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno - badawczy.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna  umożliwia naszym kursantom, studentom, słuchaczom naukę w przyjaznej atmosferze i profesjonalne przygotowanie do m.in. funkcjonowania na rynku pracy.

Uczelnia jest przystosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Budynki są wyposażone w windy, specjalne podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe.

Kompleks uczelniany obejmuje:

 1. Dwa budynki dydaktyczne
 2. Halę sportową częścią dydaktyczną i boiskiem 
 3. Dom studenta
 4. Dwa centra badawcze  
  1. Centrum Badań nad Innowacjami (CBI)
  2. Centrum EKO-AGRO-TECH
 5. Bibliotekę
 6. Ośrodek wypoczynkowy

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7.30 do 15.30.

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II 
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pok. 266R (I piętro)

tel. +48 83 344 99 53,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika ze specjalnością nauczycielską lub innych legitymujących się kwalifikacjami nauczycielskimi.

Więcej…

ZZL
Adresaci studiów

Studia kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, pracowników działów personalnych i kadrowych, doradców personalnych, psychologów i socjologów.

Cel studiów

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ukierunkowane są na zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat metod i narzędzi, możliwych do zastosowania w praktyce zarządzania, a także dostarczenia profesjonalnej wiedzy niezbędnej do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim.

Więcej…

Kwalifikacje_pedagogiczne_2

Adresaci studiów

 Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania wybranego przedmiotu w szkole.

Cele studiów

 • przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne do prowadzenia zajęć w szkole
 • opanowanie wiadomości i umiejętności z nauk pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych
 • przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach bloków szczegółowych metodyk: humanistycznych, ścisłych i ekonomicznych
 • przyswojenie i pogłębienie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, ratownictwa przedmedycznego, emisji głosu
 • wyposażenie w umiejętności właściwego komunikowania się z uczniem, wychowankiem
 • pomoc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w ramach awansu zawodowego

Więcej…

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika ze specjalnością nauczycielską lub innych studiów wyższych legitymujących się kwalifikacjami nauczycielskimi.

Więcej…

Adresaci studiów

Studia przewidziane są dla absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż Rolnictwo.

Skierowane są w szczególności do osób:

 • które chcą zdobyć nową specjalność zawodową i nabyć kwalifikacje rolnicze,
 • które pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach związanych z branżą rolniczą, takich, jak np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Stacje Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Urzędy Gminne,
 • osób, którym uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na nabycie uprawnień i umiejętności do prowadzenia gospodarstwa rolnego i umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy Strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym.

Więcej…

 

SP_-_rekrutacja

Oferta studiów podyplomowych Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej skierowana jest do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, inżynierskich, licencjackich i są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji, zdobyciem nowego wykształcenia i umiejętności. Uzupełniając swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych, zwiększamy swoje szanse na rynku pracy.

udia podyplomowe lubelskie

 

Istniej możliwość dofinansowania studiów podyplomowych z Powiatowych Urzędów Pracy. Studia umożliwiają pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu osoba poszukująca pracy może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Dofinansowanie skierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.

Szczegóły – Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej:

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej - aktualna strona : Dofinansowanie studiów podyplomowych (praca.gov.pl)


Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z zakładką zasady rekrutacji.

Zachęcamy również do zapoznania się z PORADNIKIEM NA TEMAT KONTYNUOWANIA EDUKACJI, przygotowanym we współpracy Jenpix GmbH oraz C&A.

W poradniku znajdziemy odpowiedzi na następujące pytania: 

 • Dlaczego warto się uczyć w dorosłym życiu?
 • Jak znaleźć czas na doszkalanie?
 • Jak odkryć swoje silne strony?
 • Czym jest „dress code i w co się ubrać, by go przestrzegać?
 • Jak uzyskać dofinasowanie do nauki i szkoleń?

www.c-and-a.com/pl/pl/shop/edukacja-doroslych-dlaczego-warto
   

 

Studia podyplomowe lubelskie


I. KURSY

 

II. KURSY UMIEJĘTNOŚCI

 

III. KURSY JĘZYKOWE

Niezbędne dokumenty:

Strona 12 z 12

12
następna
ostatnia