Adresaci studiów:

Program studiów adresowany jest do menedżerów najwyższego i średniego szczebla w organizacjach zarówno państwowych jak i prywatnych. Słuchaczami mogą zostać osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania menedżerskiego, przygotowujące się lub pragnące uzyskać awans zawodowy. Poszerzenie wiedzy menedżerskiej dla właścicieli już funkcjonujących przedsiębiorstw.

Cel studiów:

Głównym celem studiów podyplomowych jest kształcenie nowoczesnej kadry menedżerskiej zgodnie ze standardami XXI wieku oraz przekazanie najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu menedżerskiego zarządzania organizacją, problemów z jakim mogą się spotkać w pracy zarządczej, sposobów ich rozwiązywania i wdrażania skutecznych strategii biznesowych.

Określenie efektów kształcenia studiów podyplomowych:

Absolwent studiów posiada pogłębioną, specjalistyczną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji XXI wieku. Potrafi zarządzać jednostką gospodarczą nie tylko w wymiarze lokalnym, ale śmiało powinien sobie radzić z wymiarem krajowym jak i międzynarodowym.

Zakres tematyczny:

Studia podyplomowe Polsko-Szwajcarskie Studia Menedżerskie - Zarządzanie w XXI wieku mają charakter interdyscyplinarny. Program kształcenia obejmuje tylko przedmioty specjalistyczne oraz wiedzę praktyczną, a nie przedmioty ogólne.

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące moduły:

Publiczna prezentacja – Zarządzanie w wieku cyfrowym

Rozwój talentów. Przedsiębiorczość w wieku cyfrowym

Przywództwo i współpraca w wieku cyfrowym

Kreatywne rozwiązywanie problemów. Wypracowanie tematu innowacji

Zarządzanie projektami strategicznymi

Coaching i mentoring

Marketing – nowoczesne formy

Nowoczesne formy finansowania

Transformacja cyfrowa

Kreowanie nowej przedsiębiorczości

Publiczna prezentacja – Przyszłość edukacji

Rozwój i zarządzanie innowacją

 

Kadra dydaktyczna:


prof. dr hab.  Jan Klimek – pracownik naukowo dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

prof. Mario Raich – Prezes e-MeritAcademy w Zurychu, międzynarodowy konsultant ds. przedsiębiorczości i innowacji.

dr Joanna Żukowska-Sawa – adiunkt w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

mgr inż. Tomasz Krzemiński – certyfikowany trener zarządzania ze specjalizacją planowanie strategiczne, członek Kadry Międzynarodowej Szkoły Konsultantów.

mgr Bożena Lublińska - Kasprzak – Expert Biznes Center Club.

mgr Małgorzata Zielińska – Certyfikowany Leader, kierownik projektów, trener biznesu.

dr inż.  Janusz Marszalec

 

Koordynator studiów podyplomowych -  dr Joanna Żurakowska – Sawa Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Typ studiów - studia podyplomowe

Wymiar godzinowy - 176 godzin

Ilość semestrów - 2

Ilość miejsc - 20

Opłaty za studia - 4000 zł. czesne/semestr

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Złożenie wymaganych dokumentów:

  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu).