KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA

KURS INSTRUKTORA FITNESS

 

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA
Termin: 14-21.02.2016 r.

Kurs instruktora narciarstwa  przygotowuje kursantów do pracy z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach a także prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora narciarstwa zjazdowego, oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. poz.186).

Koszt kursu: 1150 zł
Informacje dodatkowe:
- część praktyczna realizowana jest w wymiarze 88 godzin dydaktycznych,
- liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób na 1 grupę szkoleniową,
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

 

KURS INSTRUKTORA FITNESS
Planowane pierwsze zajęcia  20-21.02.2016 r.

Kurs instruktorski to podstawowe szkolenie przeznaczone zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z fitnessem jak i dla tych pracujących w zawodzie lecz chcących usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z różnymi grupami docelowymi. Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora fitness, oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. poz.186).

Program kursu obejmuje 101 h zajęć (wykłady i ćwiczenia) + 4 h (egzamin).

Minimalna liczba osób. 15 os.

Zajęcia weekendowe (4x sobota, niedziela)

KOSZT 1000 zł