flaga_ang


Język angielski  (poziom podstawowy / średniozaawansowany)

 

 

Spotkania 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny (termin po uzgodnieniu z grupą)

Czas trwania: 60 h (jeden semestr)

Termin rozpoczęcia: 23.10.2020 r. (spotkanie organizacyjne /bezpłatna lekcja pokazowa)

Koszt: 800 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty)

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

Do dnia 20.10.2020 r. prosimy o dostarczenie/dosłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do biura kursów (pokój 266R budynek Rektoratu).

 Formularz_zgoszeniowy.pdf