lista_osób_zakwalifikowanych_20741.pdf 
  harmonogram_angielski_2020.07.pdf 
  lista osób rezerwowych.pdf 
  lista_osbób_zakwalifikowanych_organizacja_pracy_i_zarzdzanie_czasem.pdf 
  Harmonogram_Media_w_praktyce_2020.pdf 

Rekrutacja na szkolenie „MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH”

Informujemy, iż od dnia 27.05.2020 r. rozpoczyna się rekrutacja studentów II roku studiów drugiego stopnia kierunku Fizjoterapia (nabór 2018/2019) Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w szkoleniu „MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH” realizowanym w ramach projektu „PSW – uczelnia z przyszłością”.

Rekrutacja trwa do 05.06.2020 r.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Szkolenie z MASAŻU TKANEK GŁĘBOKICH obejmujące łącznie 40 godzin dydaktycznych, realizowane będzie w terminie czerwiec-lipiec 2020.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej projektu) http://www.pswbp.pl/index.php/pl/dokumenty-psw-uzp oraz dokumenty spełniające kryteria rekrutacji dla uczestników projektu będących studentami PSW (Regulamin projektu § 4 ust. 5 ) tj.

  1. wynik wstępnego bilansu kompetencji - 60% ważności (osoby, u których występują największe luki w zakresach, których dotyczy projekt, będą przyjmowane w pierwszej kolejności);
  2. średnia ocen uzyskana w toku studiów - 40% ważności;
  3. aktywność studencka potwierdzona zaświadczeniami (jako kryterium rozstrzygające
    w przypadku osób ze zbieżnymi wynikami bilansu i średnią ocen)

 

Dokumenty należy dostarczyć do Biura projektu w nieprzekraczalnym terminie do 05.06.2020 r. do godziny 15.30.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz w/w szkolenia można uzyskać w Biurze projektu, które mieści się w Kancelarii Uczelni lub na stronie internetowej projektu.

GR II poziom A1 prowadzącej I.D. w okresie od 21.04 do 08.05.2020 zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego prowadzącej. Odpracowanie zajęć odbędzie się po ustaleniu terminów i godzin wraz z grupą.

Strona 1 z 22

pierwsza
poprzednia
1