Szanowni Państwo,
informuję, iż od  dnia 02.07.2018 r. do 20.07.2018 r. do godziny 12.00 trwa IV nabór uzupełniający do udziału w projekcie „PSW - uczelnia z przyszłością” - szkolenie z języka angielskiego.
Szkolenie z języka angielskiego skierowane jest do kadry kierowniczej i administracyjnej PSW.
(Kadra kierownicza to osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące w skład organów kolegialnych uczelni (senat, konwent, rada wydziałów), jak również pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi.)

Szkolenia z języka angielskiego odbywają się w godzinach pracy 7.30-15.30.

Zachęcamy Państwa do udziału w rekrutacji.

Z poważaniem,
Jowita Grochowiec
 Kierownik Projektu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
ZAKRES: WSPARCIE KADRY KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ
ZARZĄDZANIE BBIBLIOTEKĄ AKADEMICKĄ,
SZKOLENIE:  PROJEKTOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU PREZI
PROJEKT „PSW- UCZELNIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” NR POWR.03.05.00-00-Z103/17

  Harmonogram zajęć - Projektowanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programu Prezi

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
ZAKRES: WSPARCIE KADRY KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ
ZARZĄDZANIE BBIBLIOTEKĄ AKADEMICKĄ,|
SZKOLENIE:  ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE INFORMACJI NAUKOWEJ
PROJEKT „PSW- UCZELNIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” NR POWR.03.05.00-00-Z103/17

  Harmonogram zajęć: ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE INFORMACJI NAUKOWEJ

Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa
do Zadania 4: Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej PSW - Szkolenia z umiejętności dydaktycznych i prezentacyjnych: umiejętność pracy z grupą, realizowanego w ramach projektu: „PSW-Uczelnia z Przyszłością” nr powr. 03.05.00-00-z103/17

 Wyniki rekrutacji - Szkolenie "Umiejętność pracy z grupą"

INFORMACJA O ZAKOŃCZONEJ REKRUTACJI NA SZKOLENIA Z
podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania biblioteką akademicką

Więcej…

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam  harmonogram na lipiec 2018 _szkolenie język angielski „PSW –uczelnia z przyszłością” .

Ze względu na urlopy prowadzących oraz obowiązek realizacji określonej liczby godzin w lipcu zajęcia zostały zintensyfikowane w grafiku i będą odbywały się codziennie przez pierwszy tydzień lipca

z wyjątkiem      II grupy A1 (I. Dąbrowska):     realizacja I i II tydzień lipca
oraz grupy       III A2 (A. Sawczuk)                    realizacja od pon. do czw.

Pod koniec sierpnia na stronie projektu zostanie umieszczony grafik na wrzesień.

Życzę Państwu udanej intensywnej nauki w lipcu i dużo relaksu do września

Z poważaniem,
Jowita Grochowiec 
Kierownik ProjektuPSW-uczealnia z przyszłością

Szanowni Państwo,

zajęcia grupy IV_ poziom A2 w dniu 27.06.2018 zostaną zrealizowane zgodnie z planem, jednakże ze względu na zwolnienie lekarskie prowadzącego zajęcia, poprowadzone zostaną w ramach zastępstwa przez innego lektora.

Z poważaniem,
Jowita Grochowiec
 

Kierownik Projektu PSW - uczealnia z przyszłością

Strona 1 z 4

pierwsza
poprzednia
1