GR II poziom A1 prowadzącej I.D. w okresie od 21.04 do 08.05.2020 zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego prowadzącej. Odpracowanie zajęć odbędzie się po ustaleniu terminów i godzin wraz z grupą.

  lista rekrutacyjna - tłumaczenia audiowizualne.pdf
  Lista_osób_zakwalifikowanych 

lista rezerwowa studentów kierunku filologia, specjalność filologia angielska – warsztaty „tłumaczenia audiowizualne” 

  lista_rezerwowa - tumaczenia audiowizualne.pdf 

Szanowni Państwo,

w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną i podwyższonym ryzykiem zachorowania na COVID-19 oraz w związku z zarządzeniem rektora nr 23/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zmiany formy zajęć dydaktycznych w PSW informuję, iż zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu „PSW-uczelnia z przyszłością” w terminie od 12 do 25 marca brzmieniają formę na tryb on-line z możliwością przedłużenia terminu w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Państwu realizację zaplanowanego harmonogramu zajęć i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się jak i osiągnięcie wskaźników w ramach projektu.

KOMUNIKAT

Inne formy wsparcia w ramach projektu „PSW-uczelnia z przyszłością”

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną  i zarządzeniem rektora nr 25/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie: zmian w organizacji pracy pracowników PSW i zarządzeniem nr 27/2020 z dnia 17.03.2020  w sprawie w dodatkowego ograniczenia działalności uczelni,

wszelkie formy wsparcia zaplanowane na najbliższy okres zgodnie z harmonogramem zostają wstrzymane.
Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej i uzgodnieniu nowych terminów z prowadzącymi szkolenia nastąpi realizacja zaplanowanych form wsparcia.

 

Jowita Grochowiec
Kierownik ProjektuPSW-uczelnia z przyszłością

  Harmonogram szkolenia 

  Lista_osób_rezerwowych_Zarządzanie_stresem 

Strona 3 z 23

3