Lista_osób_zakwalifikowanych_SOS 
  Lista_osb_zakwalifikowanych_ACW

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie realizowane w ramach projektu „PSW – uczelnia z przyszłością”

Informujemy, iż w terminie od 05.11.2019 r. do 15.11.2019 r. trwa rekrutacja uzupełniająca studentów kierunku Dietetyka (nabór 2017/2018) Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie „PSW – uczelnia z przyszłością”

PROPONOWANE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU DLA KIERUNKU DIETETYKA :

- „Techniki obróbki żywności w kuchni”

- „Wizyta studyjna w zakładzie mięsnym”

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie i skorzystaniem ze szkoleń realizowanych w ramach projektu zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej projektu) http://www.pswbp.pl/index.php/pl/dokumenty-psw-uzp oraz dokumenty spełniające kryteria rekrutacji dla uczestników projektu będących studentami PSW (Regulamin projektu § 4 ust. 5 ) tj.

  1. wynik wstępnego bilansu kompetencji - 60% ważności (osoby, u których występują największe luki w zakresach, których dotyczy projekt, będą przyjmowane w pierwszej kolejności);
  2. średnia ocen uzyskana w toku studiów - 40% ważności;
  3. aktywność studencka potwierdzona zaświadczeniami (jako kryterium rozstrzygające w przypadku osób ze zbieżnymi wynikami bilansu i średnią ocen)

należy dostarczyć do Biura projektu w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2019 r. do godziny 15.30.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz ww. szkolenia można uzyskać w Biurze projektu, które mieści się w Kancelarii Uczelni lub na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie realizowane w ramach projektu „PSW – uczelnia z przyszłością”

Informujemy, iż w terminie od 05.11.2019 r. do 15.11.2019 r. trwa rekrutacja uzupełniająca studentów kierunku Dietetyka (nabór 2017/2018) Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie „PSW – uczelnia z przyszłością”

 

Więcej…

odrobienie zajęć z języka angielskiego gr III_ prowadząca Anna Sawczuk zaplanowane jest na poniedziałek 28.10.2019, godz. 7.30-9.00, sala 276R

Dnia 22.10. 2019r. zajęcia z języka angielskiego grupa V_ poziom B1 zostają odwołane
z powodu zwolnienia lekarskiego prowadzącej.

Termin odpracowania zajęć zostanie uzgodniony z grupą.

Informujemy, iż dnia 10.10.2019r. zajęcia z języka angielskiego gr III_ poziom A2 ze względu na zwolnienie lekarskie prowadzącej zostają odwołane.

Termin odrobienia zajęć uzgodniony zostanie z grupą na zajęciach w przyszłym tygodniu.

 

Strona 7 z 23

7