REKRUTACJA

 Regulamin uczestnictwa w_projekcie  

  Regulamin uczestnictwa w projekcie od 27 maja 2019r. 

  Załącznik nr 1 do Regulaminu, formularz rekrutacyjny - wsparcie pracowników administracyjnych  

  Załącznik nr 1 do Regulaminu, formularz rekrutacyjny - wsparcie pracowników administracyjnych (dotyczy tylko szkolenia z Ustawy 2.0, 19.10.2020) 

  Załącznik nr 2 do regulaminu, formularz rekrutacyjny - wsparcie nauczycieli akademickich 

  Zacznik_nr_3_do_Regulaminu_Formularz_rekrutacyjny_wsparcie_studentow 

 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do 25.05.2018r) 

 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (od 25.05.2018r)

 Załącznik nr 5 - Formularz - zakres danych osobowych  

 Wyniki rekrutacji - Szkolenie "Umiejętność pracy z grupą" 

 Wyniki rekrutacji - szkolenia biblioteczne  

 Wyniki rekrutacji - wizyta studyjna  

 

PROMOCJA

 Plakat informacyjny  

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 

Szkolenie z języka angielskiego

 Język angielski - maj 2018 

 Język angielski - czerwiec 2018  

 Język angielski - lipiec 2018

 Język angielski - wrzesień 2018

 Język angielski - październik 2018 

 Język angielski - listopad 2018

 Język angielski - grudzień 2018   

 Język angielski - styczeń 2018

 

Szkolenia branżowe Działu Teleinformatycznego

 DTI-MS 10969 Usługi Active Directory - czerwiec 2018 

 DTI - MS 20741 Networking with Windows Server 2016 - wrzesień 2018  

 DTI - MS 20740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 - wrzesień 2018

 

Szkolenie "Metody aktywne w pracy wykładowcy akademickiego" 

 Metody aktywne w pracy wykładowcy akademickiego - maj 2018 

 

Szkolenie "Własność intelektualna"

 Własność intelektualna - maj 2018  

 

Szkolenie "Komunikacja międzykulturowa"

 Komunikacja międzykulturowa - czerwiec 2018  

 

Szkolenie "Umiejetność parcy z grupą"

 Umiejętność pracy z grupą - październik 2018

 

Harmonogram zajęć "Zaawansowane wyszukiwanie informacji naukowej"

 Zaawansowane wyszukiwanie informacji naukowej - lipiec 2018  

 

Harmonogram zajęć - "Projektowanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programu Prezi"

 Projektowanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programu Prezi - lipiec 2018  

 

 Harmonogram zajęć - "Efektywne public relations"

 Efektywne public relations 

 

Harmonogram zajęć - "Nowoczesne bazy danych wpracy dydaktycznej"

 Nowoczesne bazy danych - listopad 2018

 

Harmonogram zajęć - "Pomocpubliczna w badawczej działalności gospodarczej"

  Pomoc publiczna w badawczej działalności gospodarczej

 

FILOLOGIA ROSYJSKA

Harmonogram zajęć - Szkolenie "Warsztat pracy tłumacza"

 Harmonogram - Warsztat pracy tłumacza 


SOCJOLOGIA

Harmonogram zajęć - Szkolenie "Media lokalne" 

 Harmonogram - Media lokalne 

środa, 11 kwietnia 2018 10:13 Poprawiony: środa, 21 października 2020 12:03 Wpisany przez Marek Kowalczyk