Studenci

Filologia angielska
konsultacje w semestrze letnim 2018/2019

 Filologia angielska.pdf

Harmonogram konsultacji semestr letni

W załączeniu informacja dotycząca "Warsztatów: kapitał-praca " organizowanych dla studentów ostatnich semestrów kierunku Turystyka i Rekreacja I i II stopnia kształcenia

Warsztaty KAPITAŁ - PRACA.pdf

Harmonogram warsztatów Kapitał-Praca dotyczy
studentów ostatnich semestrów kierunków o profilu praktycznym.

W późniejszym terminie zamieszczony zostanie harmonogram warsztatów organizowanych dla pozostałych kierunków.

LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO - SESJA EGZAMINACYJNA ZIMOWA- ROK AKADEMICKI 2018/2019

LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO -SESJA EGZAMINACYJNA ZIMOWA - ROK AKADEMICKI 2018-2019.pdf

W dniu 04.12.2018  nie odbędą się zajęcia z języka angielskiego z panią mgr Dorotą Kowalczyk.

DYŻURY LEKTORÓW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Więcej…