http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-magisterskie/filologia-angielska-usm http://www.pswbp.pl/index.php/pl/kursy-szkolenia-aceu/aktualnosci-kursy-aceu/5218-kurs-przygotowawczy-dla-kandydatow-na-wychowawcow-wypoczynku
  • 0
  • 1
  • 2
rolnictwo2018_facebook_post_image_1200x628
Zachęcamy do wyboru nowych i ciekawych specjalności na kierunku rolnictwo

Studia inżynierskie na kierunku Rolnictwo pozwalają na zdobycie umiejętności praktycznych, trwają 7 semestrów. Absolwent kierunku rolnictwo posiada niezbędną wiedzę do założenia i prowadzenia własnej działalności produkcyjnej, gospodarczej, handlowej, doradczej lub usługowej. Może być zatrudniony w administracji, usługach, jednostkach naukowo-badawczych.

NAJNOWSZE SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Slajd1-_Kandydaci

•       BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

Behawiorystyka zwierząt jest dyscypliną wiedzy, która wzbudza bardzo duże zainteresowanie, jednak ciągle brakuje specjalistów z zakresu tej dziedziny. Program zajęć ma na celu przekazanie wiedzy na temat psychiki, zachowań i potrzeb zwierząt. W programie kształcenia przewidziano bardzo interesujące przedmioty, np: Podstawy psychologii zwierząt, historia udomowienia zwierząt, relacje człowiek-zwierzę, wybrane zagadnienia zooterapii. Absolwenci tej specjalności mają wiele perspektyw zawodowych: mogą prowadzić własną działalność, pracować jako petsitterzy, mogą podjąć pracę w lecznicach i schroniskach dla zwierząt, mogą być doradcami dla przyszłych hodowców zwierząt.

Slajd2-_Kandydaci

•       INŻYNIERIA PRODUKCJI  ŻYWNOŚCI

Specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy na temat: zasad produkcji żywności z surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz projektowania nowych wyrobów, a także zapoznanie z ekonomiką przedsiębiorstw żywnościowych i podstawami marketingu. Absolwenci znajdą zatrudnienie jako eksperci i menedżerowie w przedsiębiorstwach żywnościowych, w firmach zajmujących się jakością żywnościi wprowadzaniem jej na rynek.

 

Więcej informacji o kierunku:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-i-stopnia-i-jednolite/studia-inynierskie/rolnictwo

wtorek, 14 sierpnia 2018 10:29 Poprawiony: wtorek, 14 sierpnia 2018 10:55 Wpisany przez Ewelina Kukawska