Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami do projektu aktywizacji zawodowej pn. "GraduatON"

GraduatON_mini

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów ( 5 lat od ukończenia studiów ) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn."GraduatON"

Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację "Reaxum" , która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym pracy zdalnej.

Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji "Reaxum" pod linkiem https://reaxum.eu/graduaton/

wtorek, 21 maja 2019 08:24 Poprawiony: wtorek, 21 maja 2019 08:26 Wpisany przez Anna Siedlecka