1.  Skierowanie na praktyke  
 2.  Skierowanie na praktyke w jezyku angielskim  
 3.  Skierowanie na praktyke w jezyku rosyjskim
 4.  Skierowanie na praktyke w jednostkach organizacyjnych uczelni
 5.  Deklaracja (dotyczy wyłącznie porozumień długoterminowych wskazanych na liście poniżej)
 6.  Porozumienie   (ostateczną datą zawarcia Porozumienia jest złożenie podpisu przez Prorektora ds. kształcenia i studentów)
 7.  Porozumienie w jezyku angielskim (ostateczną datą zawarcia Porozumienia jest złożenie podpisu przez Prorektora ds. kształcenia i studentów)
 8.  Porozumienie w jezyku rosyjskim (ostateczną datą zawarcia Porozumienia jest złożenie podpisu przez Prorektora ds. kształcenia i studentów)
 9.  Podanie w sprawie praktyk DO PROREKTORA ds. ksztalcenia i studentow
 10.  Jak wypelnic Dziennik praktyk - instrukcja  
 11.  Kwestionariusz ankiety dla pracodawcy   
 12.  WYKAZ_POROZUMIEN_DLUGOTERMINOWYCH_aktualizacja_16.05.2022.pdf              
 13. W przypadku, gdy student zdecyduje się na realizację praktyk w zakładzie pracy wskazanym w wykazie porozumień długoterminowych, zobowiązany jest do dostarczenia do SPSBK Skierowania, podpisanej przez Zakład Deklaracji (bez Porozumienia) oraz podpisanego załącznika Nr 3 -  Potwierdzenie możliwości realizacji efektów uczenia się.

  W związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Zakład pracy może odmówić przyjęcia studenta na praktykę w terminie objętym działaniami ochronnymi.
  W pozostałych przypadkach, Zakład pracy zastrzega sobie prawo do określenia ilości przyjęć studentów, jak i odmowy przyjęcia konkretnej osoby na praktykę.

  Uwaga!
  Wykaz porozumień długoterminowych aktualizowany jest na bieżąco.

wtorek, 30 października 2018 08:56 Poprawiony: poniedziałek, 16 maja 2022 14:40 Wpisany przez Anna Bogusz