1.  Skierowanie 
 2.  Deklaracja
 3.  Porozumienie  
 4.  Porozumienie_Pielegniarstwo
 5.  Podanie_ogolne_do_PROREKTORA_ds._ksztalcenia_i_studentow_UOPdocx.pdf
 6.  Kwestionariusz ankiety dla pracodawcy
 7.  Dzienniczek umiejetnosci praktycznych Pielegniarstwo studia I stopnia 
 8.  Wykaz porozumień długoterminowych w roku akadem. 2019/2020


 9. W przypadku, gdy student zdecyduje się na realizację praktyk w zakładzie pracy wskazanym w wykazie porozumień długoterminowych,  zobowiązany jest do dostarczenia do SPSBK Skierowania, podpisanej przez Zakład Deklaracji (bez Porozumienia) oraz załącznika Nr 3 - Potwierdzenia możliwości realizacji efektów uczenia się, o ile jest on wymagany.

  W związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Zakład pracy może odmówić przyjęcia studenta na praktykę w terminie objętym działaniami ochronnymi.
  W pozostałych przypadkach, Zakład pracy zastrzega sobie prawo do określenia ilości przyjęć studentów, jak i odmowy przyjęcia konkretnej osoby na praktykę.

  Uwaga!
  Wykaz porozumień długoterminowych będzie na bieżąco aktualizowany.

wtorek, 30 października 2018 08:56 Poprawiony: wtorek, 04 sierpnia 2020 10:22 Wpisany przez Anna Bogusz