1.  Skierowanie na praktyke 
 2.  Skierowanie na praktyke w jezyku angielskim 
 3.  Skierowanie na praktyke w jezyku rosyjskim
 4.  Skierowanie na praktyke w jednostkach organizacyjnych uczelni
 5.  Deklaracja (dotyczy porozumien dlugoterminowych)
 6.  Porozumienie   
 7.  Porozumienie w jezyku angielskim 
 8.  Porozumienie w jezyku rosyjskim 
 9.  Podanie w sprawie praktyk DO PROREKTORA ds. ksztalcenia i studentow
 10.  Jak wypelnic Dziennik praktyk - instrukcja  
 11.  Zaswiadczenie o zatrudnieniu 
 12.  Zaswiadczenie o odbytym stazu wolontariacie
 13.  Kwestionariusz ankiety dla pracodawcy  
 14.  Dzienniczek umiejetnosci praktycznych Pielegniarstwo studia I stopnia 
 15.  WYKAZ_POROZUMIEN_DLUGOTERMINOWYCH_01.04.2021         
 16.  W przypadku, gdy student zdecyduje się na realizację praktyk w zakładzie pracy wskazanym w wykazie porozumień długoterminowych,  zobowiązany jest do dostarczenia do SPSBK Skierowania, podpisanej przez Zakład Deklaracji (bez Porozumienia) oraz załącznika Nr 3 - Potwierdzenia możliwości realizacji efektów uczenia się, o ile jest on wymagany.

  W związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Zakład pracy może odmówić przyjęcia studenta na praktykę w terminie objętym działaniami ochronnymi.
  W pozostałych przypadkach, Zakład pracy zastrzega sobie prawo do określenia ilości przyjęć studentów, jak i odmowy przyjęcia konkretnej osoby na praktykę.

  Uwaga!
  Wykaz porozumień długoterminowych aktualizowany jest na bieżąco.

wtorek, 30 października 2018 08:56 Poprawiony: czwartek, 01 kwietnia 2021 11:33 Wpisany przez Anna Bogusz