Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier

Nabór kandydatów do służby/pracy
w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 

Więcej…

Dr_Gerarg

Praktyka_w_Ministerstwie_Rozwoju_i_Technologii

Szczegóły oferty na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/praktyki-studenckie-staze-absolwenckie-i-wolontariat

 

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE
W MINISTERSTWIE ZDROWIA

O praktykę absolwencką może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie dwa warunki:

  • Ukończyła co najmniej gimnazjum
  • W dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat.

Czas trwania umowy: min. 1 miesiąc – max. 3 miesiące
Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie: 2000 zł brutto miesięcznie.
Okres wypowiedzenia umowy: 7 dni

Ubezpieczenie zdrowotne: nie podlega
Ubezpieczenia społeczne:  nie podlega

Szczegóły w ogłoszeniu na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/praktyki-absolwenckie


OFERTA PRAKTYK
W MINISTERSTWIE ZDROWIA
 

Więcej…

OFERTY W PRACY
W MINISTERSTWIE ZDROWIA
W WARSZAWIE

 

Więcej…

 

Więcej…

Strona 1 z 28

pierwsza
poprzednia
1