Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do zgłoszenia się i udziału w tematycznych warsztatach oraz grupowych spotkaniach informacyjnych organizowanych na terenie Uczelni.

W terminach dogodnych dla uczestników, omawiane są tematy dotyczące:

  • zakładania własnej firmy i bycia przedsiębiorcą - praktyczne wskazówki od przedsiębiorców;
  • procedur dotyczących rejestracji działalności gospodarczej - od pomysłu poprzez sposoby uzyskania dofinansowania, kończąc na sukcesie;
  • budowania motywacji do poszukiwania zatrudnienia;
  • przygotowania dokumentów aplikacyjnych;
  • właściwej drogi do zatrudnienia;
  • sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
  • aktualności na lokalnym rynku pracy, form podejmowania aktywności zawodowej;
  • bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą - sieć ofert EURES.

Jesteśmy otwarci na propozycje ze strony studentów, absolwentów oraz pracowników.

Zapraszamy do współpracy!

środa, 11 grudnia 2019 14:12 Poprawiony: czwartek, 12 grudnia 2019 07:55 Wpisany przez Barbara Krawczak