OFERTY W PRACY
W MINISTERSTWIE ZDROWIA
W WARSZAWIE

 

 1. Starszy Specjalista do spraw: kontroli/obsługi zamówień publicznych w Wydziale Kontroli 3 w Departamencie Nadzoru i Kontroli https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,101613,v7
 2. Starszy Specjalista do spraw: obsługi mediów w Wydziale ds. Mediów, Biuro Komunikacji https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,101587,v7
 3. Specjalista do spraw: uznawania kwalifikacji w Wydziale Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji, Departament Rozwoju Kadr Medycznych https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,101586,v7
 4. Specjalista do spraw: programowania, monitorowania i oceny działań w zakresie transplantologii oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa Wydział Transplantologii i Krwiolecznictwa Departament Lecznictwa https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,101536,v7
 5. Specjalista do spraw: opiniowania aktów prawnych oraz sporządzania opinii prawnych w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,101496,v7
 6. Starszy Specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich w Departamencie Budżetu i Finansów https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,101477,v7
 7. Specjalista do spraw: prognozowania w Wydziale Prognoz i Modelowania w Departamencie Analiz i Strategii https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,101482,v7
 8. Specjalista do spraw: analiz Big Data w Wydziale Analiz Systemowych w Departamencie Analiz i Strategii https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,101460,v7
 9. Specjalista do spraw: analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Systemów Informacyjnych w Departamencie Analiz i Strategii https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,101457,v7
 10. Specjalista do spraw: obsługi finansowej projektów POIŚ 2014-2020 w Wydziale Finansowym w Departamencie Oceny Inwestycji https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,101440,v7
 11. Referendarz do spraw: administracji Systemem Obsługi List Refundacyjnych w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/referendarz,101312,v7
 12. Referendarz do spraw: refundacyjno-prawnych w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/referendarz,101308,v7
 13. Starszy Specjalista do spraw: wdrażania programów i projektów pomocowych w zakresie zdrowia w ramach programów pomocowych w Wydziale Koordynacji Wsparcia Unii Europejskiej i Programów Pomocowych w Departamencie Oceny Inwestycji https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,101281,v7
 14. Specjalista do spraw: zamówień publicznych i organizacji konferencji w Wydziale Strategii i Projektów w Departamencie Analiz i Strategii https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,101266,v7
 15. Specjalista do spraw: analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Zasobów Ochrony Zdrowia w Departamencie Analiz i Strategii https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,101245,v7

 

czwartek, 30 czerwca 2022 06:44 Poprawiony: czwartek, 30 czerwca 2022 08:34 Wpisany przez Anna Bogusz