PRACA W MINISTERSTWIE ZDROWIA w Warszawie

Rekrutacja trwa do 4 marca 2022 r.

Szczegóły w ogłoszeniu 

 

  • Specjalista do spraw: oceny i monitorowania projektów w Wydziale Oceny i Monitorowania I w Departamencie Oceny Inwestycji: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,92954,v7

  • Specjalista do spraw: obsługi finansowej projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia oraz osi priorytetowej XI React-EU w Wydziale Finansowym w Departamencie Oceny Inwestycji: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,92637,v7
  • Specjalista w Wydziale Oceny i Monitorowania II w Departamencie Oceny Inwestycji: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,92628,v7

  • Specjalista w Wydziale Oceny i Monitorowania II w Departamencie Oceny Inwestycji: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,92628,v7
  • Specjalista w Wydziale Oceny i Monitorowania II w Departamencie Oceny Inwestycji: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,92626,v7
  • Specjalista do spraw: analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Analiz Systemowych w Departamencie Analiz i Strategii: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,92393,v7
środa, 23 lutego 2022 11:42 Poprawiony: środa, 23 lutego 2022 11:53 Wpisany przez Anna Bogusz