Oferta pracy nr 02/09/2021

Stanowisko: Informatyk

 

  

PROFIL FIRMY:

Nazwa firmy : Centrum Informatyki Resortu Finansów

Adres firmy: ul. Samorządowa 1,26-601 Radom

Osoba upoważniona przez pracodawcę do kontaktu z pośrednikiem pracy: Michał Basara

Oczekiwana forma kontaktu: e-mail

Telefon: 48 367 36 00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

OFERTA PRACY:

Miejsce pracy: Biała Podlaska lub Lublin

Liczba oferowanych miejsc pracy: 3

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Proponowane wynagrodzenie brutto: ustalane indywidualnie

Zakres obowiązków :

 • realizowanie zgłoszeń użytkowników jako pierwsza linia wsparcia w ramach obszaru celno-granicznego (w tym pełnienie dyżurów 24/7/365)
 • administrowanie sprzętem serwerowym, lokalną siecią komputerową i urządzeniami sieciowymi;
 • administrowanie systemami informatycznymi, aplikacjami i bazami danych;
 • monitorowanie utrzymywanych systemów;
 • zapewnienie prawidłowego, bezawaryjnego i bezpiecznego działania systemów;
 • współpraca z innymi zespołami w celu szybkiego i skutecznego rozwiązywania incydentów i problemów w zarządzanych systemach;
 • udział w testach i odbiorach sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • identyfikowanie obszarów wymagających poprawy jakości świadczonych usług informatycznych.

Uwagi: Numer ogłoszenia: 63/2021

KANDYDAT/KA:

Wiek: nie określono

Wymagane wykształcenie: średnie

Oczekiwane kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia:

 • znajomość sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w zakresie umożliwiającym identyfikację zgłoszonych awarii;
 • praktyczna znajomość systemu operacyjnego LINUX oraz MS Windows Server;
 • znajomość języka angielskiego w zakresie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej systemów informatycznych;
 • znajomość usług Active Directory, DNS, DHCP, RDP, GPO;
 • mile widziana znajomość języków skryptowych wspierających automatyzację zadań (PowerShell, Bash)
 • mile widziana znajomość środowiska wirtualizacji Vmware vSphere;
 • umiejętność administracji sieciami LAN/WAN (firewall/TCP/IP/DNS);
 • komunikatywność;
 • samodzielność, dokładność, sumienność;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe predyspozycje:

Prawo jazdy kategorii B.

Wymagany staż pracy: nie wymagany

Uwagi:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum Vitae

W CV należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania wymaganego doświadczenia zawodowego (mile widziane skazanie dnia, miesiąca i roku rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) wraz z wyszczególnieniem ogólnych czynności lub zadań.

 • Jedno z dwóch oświadczeń:
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze lub w przypadku chęci uczestnictwa również w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF;
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze, innych trwających naborach oraz w przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF do czasu odwołania przeze mnie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wpływu oferty do CIRF. Powyższe oświadczenie może być zawarte (skopiowane) w CV. CV i składane oświadczenie powinny być opatrzone podpisem.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego;
 • pracę w środowisku nowoczesnych technologii IT;
 • możliwość udziału w kluczowych projektach;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • dofinansowanie do karty sportowej;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

 

Zatrudniona osoba zostanie poddana postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 742 z późn. Zm.)

 

Miejsce składania dokumentów: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W tytule wiadomości należy wpisać „Imie_Nazwisko_Numer ogłoszenia”

 

Skontaktujemy się z kandydatami, których aplikacja zostanie uwzględniona w prowadzonym przez CIRF procesie rekrutacyjnym. Oferty nadesłane w odpowiedzi na bieżący nabór będą rozpatrywane łącznie z ofertami kandydatów zgromadzonymi w bazie ofert prowadzonej przez CIRF.

 

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

CIRF jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

 


 

 

wtorek, 28 września 2021 12:37 Poprawiony: środa, 29 września 2021 07:33 Wpisany przez Anna Siedlecka