Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier

WYKAZ ZAJĘĆ PORADNICTWA GRUPOWEGO
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Więcej…

Zwrot dzienników praktyk po zakończonej praktyce - DIETETYKA

Więcej…

Konsultant telefoniczny/Call Center

RoWex Group Sp. z o.o. firma zajmująca się sprzedażą węgla poszukuje nieprzeciętnych, otwartych na nowe wyzwania ludzi, którzy będą mieli okazję sprzedaży materiałów opałowych. Jeśli posiadasz wyjątkowe zdolności, cechujesz się nastawieniem na sukces, zapraszamy do współpracy!


Szczegółowe informacje o ofercje:

 Konsultant_telefoniczny_RoWex_sp_zoo.pdf

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej skierowane jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu.

Każdy student przed obroną pracy dyplomowej zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w monitoringu karier zawodowych absolwentów oraz ankiety absolwenta PSW, zawierającej blok pytań dotyczących m.in. oceny jakości zdobytego wykształcenia na studiach, organizacji oraz warunków studiowania czy przygotowania do pracy zawodowej. Analizie poddana jest również sytuacja zawodowa absolwentów w okresie do 5 lat od momentu ukończenia studiów.

Zarówno deklaracja zgody jak i ankieta abolwenta PSW, dostępne są w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier i tam należy je złożyć wraz z kartą obiegową. Za przeprowadzenie badań oraz tworzenie baz danych z monitoringu odpowiedzialna jest Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier. Zbierane i przechowywane są wyłącznie te dane, które są niezbędne do monitorowania karier zawodowych absolwentów. Absolwent ma prawo cofnąć zgodę na udział w badaniu. Oświadczenie powinno posiadać formę pisemną i zostać złożone w SPSiBK. W takiej sytuacji pracownik SPSiBK usuwa dane osobowe z bazy absolwentów.

Kolejnym etapem badań jest ankieta przeprowadzana po roku, trzech i pięciu latach od momentu ukończenia studiów. Absolwenci otrzymują ankiety drogą mailową i wypełniają je w systemie zapewniającym anonimowość.

Otrzymywane dane przekazywane są do Senackiej Komisji Jakości Kształcenia, która opracowuje raport z badań. Wnioski płynące z raportu pozwalają ustalić efektywność kształcenia w kontekście powodzenia na rynku pracy. Stanowią rekomendacje mające wpływ na dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy.

 

Strona 11 z 11

11
następna
ostatnia