Zarządzenie Rektora PSW nr 104/2021 z dn. 08.09.2021r.
w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych i wymogów dotyczących bezpieczeństwa studentów i pracowników

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/5215/zarzadzenie-nr-104-2021

środa, 08 września 2021 09:00 Poprawiony: wtorek, 02 listopada 2021 10:37 Wpisany przez Marek Kowalczyk