COVID-19

UWAGA!!!

ZDALNE PRAKTYKI - zalecenia dotyczące realizacji

Więcej…

Informacje dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dotyczące rozwiązań w sprawie nauczania prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Więcej…

 

Zarządzenie nr 36/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 02.04.2020 r. 
w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w okresie zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii wirusem SARS-CoV-2

 

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4502/zarzadzenie-nr-36-2020

Zarządzenie nr 31/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie: kontynuacji zmiany formy organizacji zajęć dydaktycznych w terminie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Więcej…

UWAGA STUDENCI!

W związku z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina
z dnia 21.03.2020r. informujemy, że do 10.04.2020r. zostało zawieszone prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz podyplomowych.

https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzamy-ograniczenie-dzialania-uczelni-do-10-kwietnia-2020-r

Biała Podlaska, 2020-03-23

Szanowni Państwo,
Członkowie społeczności akademickiej,

Pragnę poinformować, że pomimo wprowadzenia na terenie naszego kraju stanu epidemii i narastającej liczby wyników dodatnich, do chwili obecnej w Białej Podlaskiej ani na terenie powiatu bialskiego nie stwierdzono przypadków zachorowań na COVID-19. W chwili obecnej żaden z naszych pracowników i studentów nie jest również objęty kwarantanną ani nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Podjęte przez nas działania w Kierownictwie Uczelni przynoszą więc pozytywny skutek, podobnie jak wszelkiego rodzaju działania, których jesteście Państwo świadkami poza terenem naszej Uczelni (ściśle określona liczba osób w sklepach, konieczność dezynfekcji rąk, itp).

Więcej…

Zarządzenie nr 30/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
z dnia 23.03.2020 r.

w sprawie: dodatkowego ograniczenia działalności Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz wyznaczenia pracowników, których praca jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności uczelni w dniach 26.03-10.04.2020 roku

Więcej…