COVID-19

Zarządzenie nr 126/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
z dnia 16.10.2020
W sprawie zmian w organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej od dnia 19 października 2020 roku 
Szczegółowe rozwiązania prawne dla cudzoziemców w związku z epidemią wirusa SARS-COV-2.

 

Zarządzenie nr 118/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 06.10.2020 r. 
w sprawie: obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4790/zarzadzenie-nr-118-2020

WANY_KOMUNIKAT_COVID_19_strona

Więcej…

Zarządzenie nr 101/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 09.09.2020 r. 
w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych i wymogów dotyczących bezpieczeństwa studentów i pracowników w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4695/zarzadzenie-nr-101-2020 

Zarządzenie nr 100/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 01.09.2020 r. 
w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w okresie zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii wirusem SARS-CoV-2

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4687/zarzadzenie-nr-100-2020

 

Zarządzenie 85/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 07.07.2020r. 
w sprawie: obowiązkowego korzystania z komory dezynfekcji umieszczonej przy głównym wejściu w budynku Rektoratu oraz Domu Studenta oraz działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 - choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 

 

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4647/zarzadzenie-nr-85-2020