COVID-19

W trosce o zdrowie Studentów i Pracowników PSW, uczelnia zakupiła dwie komory dezynfekcji.
Umieszczone one zostały przy głównym wejściu w budynku Rektoratu oraz Domu Studenta.
Wszystkich Pracowników i Studentów wchodzących na Uczelnię uprasza się o korzystanie z komory. Wchodząc do niej należy się zatrzymać, podnieść ręce do góry i opuścić głowę - cały proces trwa 5 sekund - jest to czas potrzebny do pełnego procesu dezynfekcji.
Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo!

Więcej…

Zarządzenie 77/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 26.06.2020r. 
w sprawie: działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 - choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4630/zarzadzenie-nr-77-2020

Zarządzenie 68/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 18.06.2020r. 
w sprawie: działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 - choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4594/zarzadzenie-nr-68-2020

UWAGA STUDENCI

W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA WYNIKAJĄCEGO Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA
STUDENCI, KTÓRZY PLANUJĄ PRZYBYCIE NA TEREN UCZELNI W ZWIĄZKU Z DOPEŁNIENIEM FORMALNOŚCI
ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM DYPLOMOWYM 
ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
ZAŁOŻENIA MASECZKI
DEZYNFEKCJI RĄK PO WEJŚCIU NA TEREN UCZELNI
ZACHOWANIA ODLEGŁOŚCI MINIMUM 2 METRÓW

Szczegółowych informacji o terminach egzaminów dyplomowych udzielają pracownicy
właściwych Sekretariatów Wydziału.

Więcej…

Zarządzenie nr 58/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
z dnia 21.05.2020 r.
w sprawie: przywrócenia świadczenia pracy przez pracowników nie będących nauczycielami akademickimi na terenie uczelni od 25 maja 2020 roku w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4568/zarzadzenie-nr-58-2020

Zarządzenie nr 48/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 28.04.2020 r.

w sprawie: kontynuacji zmiany formy organizacji zajęć dydaktycznych do 24 maja 2020 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zarządzenie nr 38/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 10.04.2020 r.

w sprawie: kontynuacji zmiany formy organizacji zajęć dydaktycznych do 3 maja 2020 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej