Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie realizowane w ramach projektu „PSW – uczelnia z przyszłością”

Informujemy, iż w terminie od 05.11.2019 r. do 15.11.2019 r. trwa rekrutacja uzupełniająca studentów kierunku Dietetyka (nabór 2017/2018) Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie „PSW – uczelnia z przyszłością”

 

PROPONOWANE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU DLA KIERUNKU DIETETYKA:

- „Techniki obróbki żywności w kuchni”

- „Wizyta studyjna w zakładzie mięsnym”

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie i skorzystaniem ze szkoleń realizowanych w ramach projektu zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej projektu) http://www.pswbp.pl/index.php/pl/dokumenty-psw-uzp oraz dokumenty spełniające kryteria rekrutacji dla uczestników projektu będących studentami PSW (Regulamin projektu § 4 ust. 5 ) tj.

  1. wynik wstępnego bilansu kompetencji - 60% ważności (osoby, u których występują największe luki w zakresach, których dotyczy projekt, będą przyjmowane w pierwszej kolejności);
  2. średnia ocen uzyskana w toku studiów - 40% ważności;
  3. aktywność studencka potwierdzona zaświadczeniami (jako kryterium rozstrzygające w przypadku osób ze zbieżnymi wynikami bilansu i średnią ocen)

należy dostarczyć do Biura projektu w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2019 r. do godziny 15.30.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz ww. szkolenia można uzyskać w Biurze projektu, które mieści się w Kancelarii Uczelni lub na stronie internetowej projektu.

wtorek, 05 listopada 2019 11:51 Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2021 09:11 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk