Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE
W MINISTERSTWIE ZDROWIA

O praktykę absolwencką może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie dwa warunki:

  • Ukończyła co najmniej gimnazjum
  • W dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat.

Czas trwania umowy: min. 1 miesiąc – max. 3 miesiące
Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie: 2000 zł brutto miesięcznie.
Okres wypowiedzenia umowy: 7 dni

Ubezpieczenie zdrowotne: nie podlega
Ubezpieczenia społeczne:  nie podlega

Szczegóły w ogłoszeniu na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/praktyki-absolwenckie


OFERTA PRAKTYK
W MINISTERSTWIE ZDROWIA
 

Więcej…

OFERTY W PRACY
W MINISTERSTWIE ZDROWIA
W WARSZAWIE

 

Więcej…

 

Więcej…

Więcej…

logo_careerturn

Career Turn 2022

Career Turn to bezpłatny, edukacyjny projekt dla osób zainteresowanych zmianą ścieżki zawodowej i rozpoczęciem pracy w organizacjach międzynarodowych. Projekt realizowany w języku angielskim.

Szczegóły w ogłoszeniu

 

 

 

 

Więcej…

110324-2205-agro-konkurs-1030x578

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce AGRO Celem Konkursu jest promowanie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekologii oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.
Przyjmowanie zgłoszeń trwa: od 1 czerwca do 31 października 2022 r.
Rozstrzygnięcie: do 2 grudnia 2022 r. Szczegóły w treści ogłoszenia

Więcej…

Strona 7 z 30

7