Nauczanie_on-line_strona_690x300

Nauczanie ON-LINETo działa!

PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dostępne on-line.

W związku z nieprzewidywalną sytuacją epidemiologiczną i podwyższonym ryzykiem zachorowania na COVID-19 uczelnia kontynuuje organizację zajęć dydaktycznych w formie on-line. Intencją szybkiej reorganizacji pracy Uczelni, była możliwość utrzymania nieprzerwanego procesu kształcenia. Zarówno pracownicy jak i studenci pozostając w domach mogą w oparciu o dostępne rozwiązania technologiczne kontynuować naukę. W celu przeprowadzania kształcenia on-line zdecydowano się na wykorzystanie platformy Microsoft Teams. Kluczową rolę w szybkiej reorganizacji procesu kształcenia odegrał zespół pracowników Zakładu Informatyki pod kierownictwem mgr. inż. Macieja Hawryluka.

Przygotowane przez pracowników Zakładu Informatyki wskazówki oraz doraźna pomoc pracownikom oraz studentom, umożliwiły niemal natychmiastowe wdrożenie platformy umżliwiającej kształcenie on-line. Przewagą kształcenia on-line nad kształceniem zdalnym (e-learningowym) jest bezpośrednia interakcja prowadzącego ze studentami. Platforma umożliwia realizację wykładów, ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (a nawet realizację kolokwiów) i jest dostępna zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Wystarczy telefon z wbudowaną kamerką, zainstalowaną platformą Microsoft Teams i można bezproblemowo uczestniczyć w zajęciach. Nauczyciel i studenci, korzystając z dostępnych opcji są w stanie bez wychodzenia z domu rozwiązywać zagadnienia z dowolnej tematyki. W przyszłości platforma nauczania on-line będzie mogła stanowić cenne uzupełnienie oferty edukacyjnej Uczelni. 31 marca 2020 roku w Zakładzie Informatyki odbędą się pierwsze obrony prac inżynierskich on-line.

 

piątek, 27 marca 2020 19:03 Poprawiony: piątek, 27 marca 2020 19:25 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz

Ogólne