http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-magisterskie/filologia-angielska-usm http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-i-stopnia-i-jednolite/studia-jednolite/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu http://www.pswbp.pl/index.php/pl/zadanie-2-akademia-robotyki-raa/rekrutacja-zad2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

KOMUNIKAT – dotyczy zakwaterowania w Domu Studenta

na rok akademicki 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że zakwaterowanie w Domu Studenta odbędzie się w dniach:

29 września br. – w godzinach 10.00 – 18.00

30 września br. – w godzinach 7.30 – 15.30

 

Studenci przy kwaterowaniu proszeni są o przedstawienie: 

  1. Dowodu osobistego/paszportu
  2. Dowodu wpłaty jednorazowej kaucji zwrotnej (430 zł) - kaucję należy wpłacić na indywidualne konto studenta, a w tytule przelewu należy wpisać: kaucja za Dom Studenta.
  3. dwa zdjęcia

Do dnia 10 października br. należy zapłacić czynsz za miesiąc październik w wysokości: 

- 480 zł za miejsce w pokoju 1- osobowym 

- 430 zł za miejsce w pokoju 2- osobowym 

- 380 zł – za miejsce w pokoju 3 - osobowym 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 65/2019  z dnia 30.08.2019r.

UWAGA!

Osoby, które nie zgłoszą się do dnia 5 października br. i nie potwierdzą daty przybycia, zostaną skreślone z listy mieszkańców DS, a na ich miejsce będą przyjęte osoby z listy rezerwowej.

piątek, 06 września 2019 09:56 Wpisany przez Marek Kowalczyk