http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-magisterskie/filologia-angielska-usm http://www.pswbp.pl/index.php/pl/centrum-jezykowe/9531-kurs-jezyka-polskiego-dla-obcokrajowcow http://www.pswbp.pl/index.php/pl/zadanie-4-wakacyjna-akademia-jezyka-angielskiego-raa/informacja-o-zadaniu
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
fizjoterapia2018_facebook_post_image_1200x628
  • Zastanawiasz się jaki kierunek studiów wybrać?
  • Szukasz nowych wyzwań i horyzontów dla własnego rozwoju?
  • Lubisz ludzi i wzbudzasz ich zaufanie?
  • Nie lubisz rutyny?

Studia w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej na kierunku FIZJOTERAPIA  będą dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem!

Zdobądź wykształcenie, które będzie cenione na współczesnym rynku pracy!

Fizjoterapia to kierunek medyczny związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Celem fizjoterapii jest usunięcie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby. Poprzez zabiegi uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności fizycznej.

Zastanawiając się nad studiami na kierunku FIZJOTERAPIA, warto pamiętać o sytuacji społeczno-demograficznej w Europie. Z jednej strony obserwujemy wzrost liczby osób z niepełnosprawnościami w wyniku chorób i urazów, starzejące się społeczeństwo, systematycznie rosnącą długość życia, które dla poprawy jego jakości wymagają licznych zabiegów rehabilitacyjnych i rewitalizacyjnych, z drugiej – coraz większą popularnością cieszy się zdrowy tryb życia, dbałość o kondycję, młody wygląd, nierozerwalnie związane z coraz większym tempem życia i stresem.

Wszystko to sprawia, że rośnie i rosnąć będzie zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutyczne, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a popyt na specjalistów z tego zakresu wciąż wzrasta!

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oferuje jednolite pięcioletnie studia magisterskie oraz dwuletnie studia drugiego stopnia o profilu praktycznym.  Na kierunku FIZJOTERAPIA studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego i sportowego, kinezygerontoprofilaktyki, hipoterapii, metod specjalnych w fizjoterapii i terapii manualnej. Jako w jednej z niewielu uczelni w kraju, realizowane są zajęcia z fizjoterapii zwierząt, dziedziny coraz bardziej poszukiwanej w medycynie weterynaryjnej.

Absolwenci fizjoterapii przygotowani będą merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym.

Uczelnia z doskonałą bazą dydaktyczną, współpracująca z licznymi placówkami medycznymi stwarza przyszłym fizjoterapeutom dodatkowe możliwości rozwoju i doskonalenia posiadanych już umiejętności zawodowych. W bieżącym roku akademickim 22 studentów fizjoterapii realizuje projekt „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" który jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju.

To duża szansa i korzyści dla studentów, którzy łączą studia z pobieraniem pierwszego wynagrodzenia poprzez wydłużony sześciomiesięczny okres realizacji płatnych praktyk. Taki tryb nauki pozwala studentom gruntownie podnieść umiejętności praktyczne, wzmocnić kompetencje społeczne w zakresie właściwych postaw, niezbędnych w środowisku pracy, tak mocno akcentowanych we wszystkich badaniach dotyczących potrzeb pracodawców. Warto podkreślić, że Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej realizuje obecnie dwie edycje tego projektu - łączna wartość edycji I to ponad 3,5 miliona złotych a edycji II blisko osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych. Uczelnia współuczestniczy w relacjach partnerskich, z instytucjami, przyszłymi (miejmy nadzieję) pracodawcami, kształtuje w uzgodnieniu z praktykodawcą programy, efekty, umiejętności i kompetencje, które student powinien osiągnąć w procesie kształcenia praktycznego.

Przed studentami drugiego stopnia kierunku FIZJOTERAPIA pojawiała się ogromna szansa zdobycia dodatkowych bardzo cennych uprawnień. Od roku akademickiego 2018/2019 studenci będą uczestnikami projektu „PSW – uczelnia z przyszłością". Projekt współfinasowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt obejmuje m.in. realizację modułu podnoszenie kompetencji studentów zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Moduł ten dotyczy oferty dodatkowych kursów i szkoleń (które są ujęte w programach kształcenia podyplomowego dla specjalistów fizjoterapii), warsztatów, wizyt studyjnych oraz zajęć z pracodawcami. Jego realizacja pozwoli dostosować ofertę kształcenia uczelni do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz potrzeb kompetencyjnych pracodawców, ponieważ umożliwi studentom podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, informatycznych i komunikacyjnych, oczekiwanych przez pracodawców zdefiniowanych na podstawie najnowszych badań ewaluacyjnych i analiz branżowych.

Studenci drugiego roku fizjoterapii będą uczestnikami trzech bezpłatnych, specjalistycznych certyfikowanych (Polskie Towarzystwo Fizjoterapii) kursów: PNF, terapia manualna oraz kinesiotaping. Treści będą powtórzone w roku akademickim 2019/2020 dla kolejnych studentów. Projekt zakłada również szkoleniowy wyjazd studentów do SPA i zdobycie dodatkowych umiejętności w zakresie fizjoterapii w medycynie estetycznej.

Dołącz do NAS

Studiuj FIZJOTERAPIĘ w PSW!
Ilovefizjo

Informacje rekrutacyjne

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-i-stopnia-i-jednolite/studia-jednolite/fizjoterapia-jsm


poniedziałek, 28 maja 2018 11:52 Poprawiony: poniedziałek, 28 maja 2018 12:15 Wpisany przez Ewelina Kukawska