http://www.pswbp.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/817342pielegniarstwo_II_stopnia2018.jpg http://www.pswbp.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/873449kurs_z_matematyki01_2019_.jpg
  • 0
  • 1

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.06.2017r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o zakwaterowanie w Domu Studenta PSW. 

Wnioski należy składać w Dziekanatach PSW p. 266R, 267R lub 268R, ul. Sidorska 95/97 lub w administracji Domu Studenta, p. 135 ul. Sidorska 105, Biała Podlaska, w terminach:

  • Do 14 lipca 2017r. studenci PSW (wyniki 31.07.2017r.)
  • Do 14 sierpnia 2017r. kandydaci na studia (wyniki 31.08.2017r.)
     

Wysokość miesięcznych opłat za zakwaterowanie w DS. na rok akademicki 2017/2018 zostanie podana na stronie internetowej uczelni pod koniec miesiąca kwietnia 2017 r.

 Wniosek o pryznanie miejsca w Domu Studenta PSW - do pobrania w formie elektronicznej ze strony WWW uczelni lub w formie papierowej – w Dziekanatach lub administracji DS. – pokój 135 DS.

Chętni do zakwaterowania w DS będą wyłonieni na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Rektora.

Decyzję o zakwaterowaniu podejmuje Rektor na podstawie wniosku przedłożonego przez komisję kwalifikacyjną. Do wniosku o zakwaterowanie należy załączyć :

  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu NETTO osiągniętego w 2016r. przez wszystkie osoby pełnoletnie pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub studiowaniu na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych rodzeństwa, które nie ukończyło 26 roku życia,
  • orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osoby niepełnosprawnej.


Uwaga:

Obcokrajowcy składają również zaświadczenie o zameldowaniu (składzie rodziny). Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci na studia objęci projektem unijnym na kierunek: Pielęgniarstwo w języku angielskim mają zapewnione miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2017/2018.

 

W dniu kwaterowania studenci podpisują:

- umowę najmu miejsca w pokoju w Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej,
- kwestionariusz osobowy,
- kartę wyposażenia pokoju,
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu DS.,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- dołączają: dwa zdjęcia, ksero paszportu, wizy oraz dowód wpłaty kaucji.

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w Domu Studenta zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dział Spraw Studenckich. W takim przypadku zwolnione miejsce w DS. zostanie przyznane kolejnej osobie, która złożyła wniosek.

wtorek, 04 kwietnia 2017 09:03 Poprawiony: czwartek, 06 kwietnia 2017 12:10 Wpisany przez Marek Kowalczyk