http://www.pswbp.pl/index.php/pl/rekrutacja/krok-po-kroku #
 • 0
 • 1

Kadry_dla_Biznesu_strona

 

Dla wszystkich, którzy rozpoczną studia na kierunku
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
w roku akademickim 2020/2021 oferujemy:

1. BEZPŁATNE SZKOLENIA I WARSZTATY:

 • Program księgowy Comarch Optima
 • Międzynarodowy pakiet oprogramowania SAP Overview
 • Program księgowy SAP Financials
 • Język angielski w biznesie
 • Szkolenie z zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation
 • Szkolenie z zarządzania projektami Prince 2 Foundation
 • Szkolenie z zarządzania zmianą Change Management Foundation
 • Organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • Jak radzić sobie z trudnym klientem?

2. WIZYTY STUDYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU

3. PŁATNY DWUMIESIĘCZNY STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU.

W trakcie stażu student/tka otrzymuje:

 • stypendium stażowe w kwocie 3108 zł brutto za każdy miesiąc stażu,
 • zwrot kosztów zakwaterowania i utrzymania się w trakcie stażu do 2130 zł miesięcznie,
 • zwrot kosztów komunikacji miejskiej oraz dojazdu z domu do miejsca stażu


ZAPRASZAMY na kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ!

  Kadry_dla_Biznesu_-_INFORMATOR.pdf 


środa, 29 lipca 2020 12:49 Poprawiony: środa, 29 lipca 2020 13:46 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz