http://www.pswbp.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/372182151867perspektywy2022.jpg
  • 0

Dokumenty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30  w siedzibie uczelni (budynek Rektoratu):

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

ul. Sidorska 95/97 
21-500 Biała Podlaska
Polska/Poland

Studia prowadzone w języku polskim - Sekcja Promocji i Rekrutacji pok. 108,
studia prowadzone w języku angielskim - Welcome Center pok.175.

Dokumenty można złożyć również za pośrednictwem upoważnionej do tego osoby lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając dokumenty na adres podany wyżej.


UWAGA!
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamietać, by komplet dokumentów zawierał poświadczoną notarialnie kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Wszystkie formularze i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.

poniedziałek, 25 lipca 2022 10:16 Poprawiony: poniedziałek, 25 lipca 2022 10:19 Wpisany przez Marek Kowalczyk