http://www.pswbp.pl/index.php/pl/rekrutacja/krok-po-kroku
Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki zaleca się dostarczanie dokumentów w formie korespondencji pocztowej na adres: 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
ul. Sidorska 95/97 
21-500 Biała Podlaska
POLAND
z dopiskiem "REKRUTACJA"

Komplet dokumentów powinien zawierać poświadczoną notarialnie kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Dokumenty można także dostarczać osobiście.
- studia prowadzone w j. angielskim - Welcome Center (pok.175)
- studia prowadzone w j. polskim - Sekcja Promocji i Rekrutacji (pok. 108)
w budynku Rektoratu, ul. Sidorska 95/97 w Białej Podlaskiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
Pracownik uczelni sporządza kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów oraz poświadcza jej zgodność z oryginałem.
Obowiązują środki bezpieczeństwa w postaci maseczki, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku oraz zachowania odległości minimimum 2 m.

Wszystkie formularze i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.

piątek, 26 marca 2021 08:27 Poprawiony: piątek, 26 marca 2021 10:19 Wpisany przez Marek Kowalczyk