http://www.pswbp.pl/index.php/pl/rekrutacja/krok-po-kroku #
  • 0
  • 1
Fizjoterapia_strona

 

 

Zdobądź wykształcenie, które będzie cenione na współczesnym rynku pracy!
 Zastanawiasz się jaki kierunek studiów wybrać? 

Szukasz nowych wyzwań i horyzontów dla własnego rozwoju?
Lubisz ludzi i wzbudzasz ich zaufanie?

 Studia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

na kierunku Fizjoterapia będą dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem!

Już od kwietnia rusza rekrutacja na studia, a to ostatnia szansa dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku FIZJOTERAPIA, aby zdobyć kierunkowe wykształcenie magisterskie!


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów „studia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii prowadzone w dniu wejścia w życie rozporządzenia mogą być prowadzone do dnia 31 grudnia 2022 r. w przypadku studiów drugiego stopnia”.

Przed studentami kierunku FIZJOTERAPIA z naboru 2020/2021 jest ogromna szansa zdobycia dodatkowych bardzo cennych uprawnień zawodowych. W ramach realizowanego w Uczelni projektu Stawiamy na Rozwój Zintegrowany studenci studiów drugiego stopnia będą uczestnikami dodatkowych bezpłatnych certyfikowanych szkoleń (które są ujęte w programach kształcenia podyplomowego dla specjalistów fizjoterapii) – Terapia manualna, Podstawy metod neurofizjologicznych - PNF, Kinesiology Taping, Masaż tkanek głębokich oraz Polski Język Migowy.

Dobry wybór – pewna przyszłość!

 

 

piątek, 20 marca 2020 21:15 Poprawiony: piątek, 20 marca 2020 22:07 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz