SRZ - Administracja

Z dniem 15.03.2023r. zostaje uruchomiony nabór na zamknięte wyjazdowe szkolenie pn.: „Warunki zamówienia publiczne w świetle najnowszych przepisów (poziom zaawansowany) - 1 os.”

Więcej…

Z dniem 13.02.2023r. zostaje uruchomiony nabór na zamknięte wyjazdowe szkolenie pn.: „Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń KIO - 2 os.”

Więcej…

Dnia 02.01.2023r. rusza nabór na zamknięte szkolenia „Monitorowanie i rozwiązywanie problemów w sieciach komputerowych”.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 9 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie zarządzania systemami informatycznymi.

Szkoleniu zamknięte skierowane jest dla 4 pracowników Działu Teleinformatycznego.

Planowany termin realizacji szkolenia to I- II kwartał 2023r.

Rekrutacja trwa do 9.01.2023 r. do godz. 15.30 w Biurze projektu, ul. Sidorska 95/97, pok. nr 370. (Godziny pracy Biura 7.30-15.30).

Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenia podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.

  Wyniki rekrutacji 

  Harmonogram_I_tura.pdf 

  Harmonogram_II_tura.pdf 

W dniach 13-14.12.2022 r. w godzinach 09:00-14:10 na platformie MS Teams odbędą się 2 szkolenia (13-14.12.2022 r. dla kadry zarządzającej oraz 13.12.2022 r. dla pozostałych pracowników administracyjnych) w zakresie wprowadzonych procedur:szacowania ryzyk, RODO, PBI, KRI, Bezpieczeństwa systemów informatycznych, realizowane w ramach Zadania 2 - Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią w zakresie ochrony informacji (moduł 6). Poniżej harmonogramy szkolenia. Zachęcamy do udziału.

  harmonogram_kadra_administracyjna.pdf 

  harmonogram_kadra_zarzdzajca.pdf 

Z dniem 07.11.2022 r. zostaje uruchomiony nabór na zamknięte stacjonarne szkolenie pn.: „Zamówienia publiczne w szkołach wyższych w światle najnowszych przepisów” - 20 os.”

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 14 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej - Zarządzanie w obszarze Zamówień Publicznych.

Szkolenie zamknięte skierowane jest dla pracowników administracyjnych/kadry kierowniczej uczelni.

Planowany termin realizacji szkolenia to 20-21.XII.2022 r.

Rekrutacja trwa do dnia 15 listopada 2022 r. do godz. 15.30 w Biurze projektu, ul. Sidorska 95/97, pok. nr 370. (Godziny pracy Biura 7.30-15.30).

Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.

  Wynki-rekrutacji.pdf  
  Harmonogram.pdf 

Z dniem 13.10.2022r. zostaje uruchomiony nabór na zamknięte szkolenie pn.: „Udzielanie zamówień publicznych w instytutach naukowych/badawczych” -1 os.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 14 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej - Zarządzanie w obszarze Zamówień Publicznych.

Szkolenie skierowane jest do jednego pracownika Działu Zamówień Publicznych.

Planowany termin realizacji szkolenia to X-XI.2022 r.

Rekrutacja trwa do 18 października 2022 r. do godz. 15.30 w Biurze projektu, ul. Sidorska 95/97, pok. nr 370R. (Godziny pracy Biura 7.30-15.30).

Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.

  Wyniki rekrutacji  
  Harmonogram szkolenia 

Z dniem 11.10 .2022r. rusza nabór na zamknięte szkolenia wyjazdowe „MS 030T Administrator Office365”.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 9 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie zarządzania systemami informatycznymi.

W szkoleniu może wziąć udział 4 pracowników Działu Teleinformatycznego w dwóch turach.

Planowany termin realizacji szkolenia to IV kwartał 2022/I kwartał 2023.

 Rekrutacja trwa do 14.10.2022 r. godz. 15.30 w Biurze projektu, ul. Sidorska 95/97, pok. nr 370. (Godziny pracy Biura 7.30-15.30).

 Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenia podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.

  Protokol_z_rekrutacji.pdf 
  Harmonogram I tura.pdf 
  Harmonogram II tura.pdf 

Z dniem 20.09.2022 r. zostaje uruchomiona rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe dla kadry kierowniczej na kierunku „Agile - zarządzanie w organizacjach”.

Studia oferowane są w ramach realizowanego przez uczelnię projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”, Zadanie 4 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej – Studia podyplomowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Studia realizowane będą w roku akademickich 2022/2023 w formie e-learning (online). Formularz rekrutacyjny należy złożyć w terminie do 22 września 2022r. do godz. 15.30 w Biurze projektu, ul. Sidorska 95/97, pok. nr 370. (Godziny pracy Biura 7.30-15.30).

 Decyzję o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.

Osoba zakwalifikowana do udziału w studiach podyplomowych „Agile - zarządzanie w organizacjach”

KOBIETA

1/SP/Agile/2022

 

Z dniem 05.09.2022 r. zostaje uruchomiona rekrutacja do zadania 4 Rozwój kompetencji kadry zarządzającej - studia podyplomowe „Psychologia w zarzadzaniu”, realizowanego w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” dla przedstawicieli kadry kierowniczej i administracyjnej.

Więcej…

Z dniem 14.06.2022r. rusza nabór na zamknięte szkolenia Microsoft Windows PowerShell v2”.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 9 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie zarządzania systemami informatycznymi.

W szkoleniu może wziąć udział 2 pracowników Działu Teleinformatycznego.

Planowany termin realizacji szkolenia to II - III kwartał 2022 r.

Rekrutacja trwa do 20.06.2022r.

Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenia podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.

  Protokół_z_rekrutacji.pdf 
  Harmonogram-powershell2022-srz.pdf 

Strona 1 z 6

pierwsza
poprzednia
1

Stawiamy na Rozwój Zintegrowany

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych