Z dniem 15.03.2023r. zostaje uruchomiony nabór na zamknięte wyjazdowe szkolenie pn.: „Warunki zamówienia publiczne w świetle najnowszych przepisów (poziom zaawansowany) - 1 os.”

 Szkolenie skierowane jest dla jednego pracownika Działu Zamówień Publicznych.

Planowany termin realizacji szkolenia to III/VI.2023 r.

Rekrutacja trwa  do 21 marca 2023 r. do godz. 15.30 w Biurze projektu, ul. Sidorska 95/97, pok. nr 370. (Godziny pracy Biura 7.30-15.30).

 Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.

  Protok_z_rekrutacji.pdf 

  Harmonogram_szkolenia.pdf 

 

środa, 15 marca 2023 09:43 Poprawiony: poniedziałek, 21 sierpnia 2023 12:01 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk

Stawiamy na Rozwój Zintegrowany

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych