Dnia 02.01.2023r. rusza nabór na zamknięte szkolenia „Monitorowanie i rozwiązywanie problemów w sieciach komputerowych”.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 9 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie zarządzania systemami informatycznymi.

Szkoleniu zamknięte skierowane jest dla 4 pracowników Działu Teleinformatycznego.

Planowany termin realizacji szkolenia to I- II kwartał 2023r.

Rekrutacja trwa do 9.01.2023 r. do godz. 15.30 w Biurze projektu, ul. Sidorska 95/97, pok. nr 370. (Godziny pracy Biura 7.30-15.30).

Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenia podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.

  Wyniki rekrutacji 

  Harmonogram_I_tura.pdf 

  Harmonogram_II_tura.pdf 

poniedziałek, 02 stycznia 2023 12:56 Poprawiony: piątek, 30 czerwca 2023 12:49 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Stawiamy na Rozwój Zintegrowany

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych