UBEZPIECZENIE NNW I OC STUDENTÓW   
W ROKU AKADEM. 2022/2023

PRZEDŁUŻONY TERMIN OPŁATY SKŁADKI

 

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studenckim niniejszym informują, że umowa ubezpieczeniowa na ubezpieczenie studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2022/2023 została zawarta z firmą InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

 • okres ubezpieczenia: 01.10.2022 r. - 30.09.2023 r.
 • składka na ubezpieczenie wynosi:
 • WARIANT 1 (tylko NNW): 40 zł
  Oferta skierowana do wszystkich studentów z wyłączeniem studentów kierunków medycznych
 • WARIANT 2 (NNW + OC): 45 zł - TYLKO DLA KIERUNKÓW MEDYCZNYCH
  UWAGA!
  Studenci, którzy w roku akademickim 2022/2023 będą odbywać praktyki, zajęcia praktyczne lub zajęcia laboratoryjne w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW
  (z rozszerzeniem o ekspozycję na materiał zakaźny) i OC

 • suma ubezpieczenia: 26 000 zł
 • ubezpieczenie obowiązuje przez cały rok w Polsce i za granicą

Płatności należy dokonywać w terminie do 31.03.2023 r. (przedłużony termin)

Wpłat NIE NALEŻY dokonywać na konto uczelni


Instrukacja dokonywania płatności:

Ofera_wirtualna_NNW


 • WARIANT 2 - NNW + OC (oferta skierowana do studentów kierunków medycznych)  -
  wejdź na stronę  https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline i
  podaj ID klienta podany na zdjęciu poniżej lub zeskanuj kod QR, który przekieruje do strony Ubezpieczyciela

  Oferta_wirtualna_NNWOC

     
Zgłaszanie szkód:
Aby zgłosić szkodę, należy złożyć zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku wraz z zaświadczeniem o ubezpieczeniu.
  
Należy zatem przygotować:
 • serię i numer polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie - dane osobowych osoby ubezpieczonej, 
 • dokumentację medyczną z przebiegu leczenia opisującą rodzaj doznanych obrażeń oraz zawierającą dokładną  diagnozę,   
 • kartę informacyjna ze szpitala,  
 • rachunki i faktury oraz dowody ich zapłaty,
 • dane Ubezpieczającego,
 • numer rachunku bankowego, na który należy wypłacić świadczenie.

Szkodę można zgłosić:
 • telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod numerem telefonu 22 212-20-12,
 • osobiście w dowolnej jednostce terenowej InterRisk,
 • pisemnie – pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert Call Center, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
 • pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • internetowo za pośrednictwem strony internetowej:  http://interrisk.pl


    
sobota, 01 października 2022 09:08 Poprawiony: poniedziałek, 21 listopada 2022 11:57 Wpisany przez Anna Bogusz