UWAGA STUDENCI

ZMIANA FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Od roku akademickiego 2018/2019 tj. od października 2018 ulega zmianie sposób składania wniosków o stypendia.

  1. Wprowadza się elektroniczne składanie wniosków za pomocą systemu Wirtualna Uczelnia. Należy z poziomu indywidualnego konta, wypełnić i elektronicznie wysyłać do uczelni wniosek.
  2. Należy wydrukować wysłany wcześniej wniosek, dołączyć załączniki, podpisać i niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu. 
  3. Nieprzekraczalny termin ubiegania się o stypendia mija 15 października. Student jest zobowiązany do złożenia wniosku drogą elektroniczną i w formie papierowej. Pominiecie jednej z powyższych dróg lub niedotrzymanie terminu, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem podania.


Termin uruchomienia elektronicznej procedury składania wniosków zostanie podany w najbliższym czasie.

wtorek, 11 września 2018 12:15 Poprawiony: środa, 19 września 2018 09:46 Wpisany przez Marek Kowalczyk