INFORMACJA DLA STUDENTÓW

W związku z trwającymi w Sejmie pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tym samym
rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki
wszystkie świadczenia dla studentów w roku akademickim 2021/2022
zostały przyznane na semestr zimowy.

piątek, 26 listopada 2021 10:59 Poprawiony: piątek, 26 listopada 2021 11:33 Wpisany przez Beata Zdolska