Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

wyniósł 3819 zł.

 

 

poniedziałek, 27 września 2021 07:57 Poprawiony: poniedziałek, 27 września 2021 11:50 Wpisany przez Beata Zdolska