I ETAP  Pojęcia i terminy ekonomiczne

ETAP I - materiały

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/podstawowe-pojecia 

Skrypt I etap BLMP 

 

II ETAP  Planowanie kariery zawodowej

 Skrypt II etap BLMP III ETAP  Otwieram własną firmę

Skrypt III etap BLMP

 

 

IV ETAP  Zarządzanie finansami

Skrypt IV etap BLMP

 

 

poniedziałek, 17 grudnia 2018 12:23 Poprawiony: wtorek, 26 marca 2019 09:41 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk

Liga Młodych Przedsiębiorców II