Szkolenie dla nauczycieli przedmiotu przedsiębiorczość oraz innych przedmiotów ekonomicznych nt.: "Rozwój kompetencji i nabywanie wiedzy w oparciu o cykl D. Kolba".

    Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na proces uczenia się i rozwój kompetencji uczniów. Przekaza wiedza i materiały pomocnicze ułatwią nauczycielom wykreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.


poniedziałek, 17 grudnia 2018 12:23 Poprawiony: środa, 08 stycznia 2020 12:42 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk

Liga Młodych Przedsiębiorców II