Uprzejmie informujemy, że od dnia 11.06.2018r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o zakwaterowanie w Domu Studenta PSW. 

Wnioski należy składać w dziekanatach PSW - p. 266R, 267R lub 268R, ul. Sidorska 95/97, lub
w administracji Domu Studenta, p. 135, ul. Sidorska 105, Biała Podlaska, w terminach:

 • do 16 lipca 2018 r. - studenci PSW (wyniki 31.07.2018 r.)
 • do 14 sierpnia 2018 r. - kandydaci na studia (wyniki 31.08.2018 r.)
   

Od 01.10.2018r. koszt jednego miejsca noclegowego wynosi:

 • 370 zł/m-c w pokoju dwuosobowym
 • 420 zł/m-c w pokoju jednoosobowym

Plus kaucja zwrotna w wysokości 370 zł. 

  Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PSW  - do pobrania i wypełnienia w formie elektronicznej lub w formie papierowej – w dziekanatach lub administracji DS. – pokój 135 DS.

Chętni do zakwaterowania w DS będą wyłonieni na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Rektora.

Decyzję o zakwaterowaniu podejmuje Rektor na podstawie wniosku przedłożonego przez komisję kwalifikacyjną. Do wniosku o zakwaterowanie należy załączyć :

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu NETTO osiągniętego w 2017 r. przez wszystkie osoby pełnoletnie pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub studiowaniu na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych rodzeństwa, które nie ukończyło 26. roku życia;
 • orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osoby niepełnosprawnej; 
 • oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych  


Uwaga:

Obcokrajowcy składają również zaświadczenie o zameldowaniu (składzie rodziny). Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W dniu kwaterowania studenci podpisują:

- umowę najmu miejsca w pokoju w Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej,
- kwestionariusz osobowy,
- kartę wyposażenia pokoju,
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu DS,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- dołączają: dwa zdjęcia, ksero paszportu, wizy oraz dowód wpłaty kaucji.

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w Domu Studenta zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dział Spraw Studenckich. W takim przypadku zwolnione miejsce w DS zostanie przyznane kolejnej osobie, która złożyła wniosek. wtorek, 24 kwietnia 2018 10:34 Poprawiony: poniedziałek, 18 czerwca 2018 09:57 Wpisany przez Marek Kowalczyk