Oddane do użytkowania we wrześniu 2014 r. Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH to nowoczesna infrastruktura badawcza przeznaczona do prowadzenia badań naukowych w zakresie analiz środowiskowych, fizyki budowli, analiz biologiczno-żywieniowych.
Centrum skupia następujące laboratoria:eko2

  • analiz środowiskowych,
  • analiz biologiczno-żywieniowych,
  • fizyki budowli
  • mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn.


Obiekt powstał dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.3 Wspieranie innowacji. 

Oferowane w ramach infrastruktury badania i technologie w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane zarówno w działalności produkcyjnej, jak i usługowej, i prowadzić będą do rozwoju potencjału oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw regionu. Dzięki realizacji tego typu infrastruktury powstaną innowacyjne rozwiązania, skierowane głównie do przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu, w tym reprezentujących:

  • sektor energetyczny,
  • sektor drogowy, kolejowy, lotniczy,
  • branżę budowlaną,
  • sektor turystyczny,
  • przetwórstwo spożywcze,
  • branżę hodowlaną.


W ramach Regionalnego Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH powstały pomieszczenia konferencyjno-informacyjne, które zostały wyposażone w wysokiej klasy urządzenia multimedialne. Łączna powierzchnia użytkowa Centrum wynosi 1554,07 mkw.

centrum_EKO-AGRO-TECH

poniedziałek, 18 lipca 2016 08:29 Poprawiony: poniedziałek, 24 kwietnia 2017 09:42 Wpisany przez Marek Kowalczyk