W laboratorium CBNIbudynku Domu Studenta na parterze znajduje się Centrum Badań nad Innowacjami (CBNI), które powstało w 2012 r. w ramach zrealizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu „Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej – infrastruktura badawcza przy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Centrum Badań nad Innowacjami w Białej Podlaskiej zaprasza do współpracy wszystkie instytucje działające na rzecz nauki oraz podmioty gospodarcze zainteresowane realizacją badań naukowych i prac rozwojowych w następujących obszarach badawczych realizowanych w laboratoriach:

 • Zakładu Zdrowia, w ramach których są prowadzone diagnostyczne i epidemiologiczne badania nad chorobami zakaźnymi. W chwili obecnej prowadzone są badania w zakresie gruźlicy i boreliozy.
 • Zakładu Informatyki, gdzie prowadzone są badania skierowane na rozwój optycznych technik gromadzenia i przetwarzania informacji.
 • Zakładu Budownictwa, gdzie głównym obszarem badawczym i podstawowych działań wdrożeniowych jest energia odnawialna.

Centrum Badań nad Innowacjami wspiera rozwój naukowy trzech kierunków:

 • budownictwa (ze specjalnością odnawialne źródła energii),
 • zdrowia publicznego (z programem badania boreliozy i gruźlicy),
 • informatyki (elementy służące do optycznego przetwarzania obrazów, elementy telekomunikacyjne i półprzewodnikowe).

W skład CBNI wchodzą następujące laboratoria:

 • pracownia materiałów i analizy wyników,
 • pracownia mikrobiologii,centrum1
 • pracownia dezaktywacji i dekontaminacji,
 • pracownia serologii, pracownia immunologii,
 • pracownia biologii molekularnej,
 • pracownia genotypowania,
 • pracownia optyki,
 • pomieszczenie czyste,
 • 2 pracownie symulacji,
 • pracownia chemiczna,
 • 2 pomieszczenia techniczne,
 • 2 pracownie konwersji odnawialnej.

Łączna powierzchnia użytkowa CBNI wynosi 1142,36 mkw.

W ramach Centrum Badań nad Inowacjami powstały również wspólne dla wszystkich laboratoriów pomieszczenia konferencyjno-informacyjne, wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęty.

Centrum służy do nawiązywania i rozwoju współpracy na linii gospodarka – nauka. Oferowane w ramach infrastruktury badania i technologie będą mogły zostać wykorzystane zarówno w działalności produkcyjnej, jak i usługowej, i prowadzić będą do rozwoju potencjału oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw regionu.

Działalność Centrum Badań nad Innowacjami CBNI stanowi ogromny bodziec dla podmiotów gospodarczych do inwestowania w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, mające na celu usprawnienie i wzrost konkurencyjności prowadzonych przez przedsiębiorców działalności.

poniedziałek, 18 lipca 2016 08:25 Poprawiony: wtorek, 11 kwietnia 2017 11:52 Wpisany przez Marek Kowalczyk