DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMACH STUDENTA
ABNS IM. JANA PAWŁA II
 

1/2022 z dnia 11.08.2022 r. 

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez studentów ABNS – do dnia 31.07.2021r.

 

Na podstawie:

- art.104 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 );

- Regulaminu przyznawania miejsc w Domach Studenta Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

po rozpatrzeniu wniosków studentów ABNS złożonych do dnia 31 lipca 2022 r. Komisja ds. przyznawania miejsc w Domach Studenta ABNS (Zarządzenie nr 77/2022 Rektora) postanawia:

przyznać miejsca w Domach Studenta ABNS w roku akademickim 2022/23 studentom o następujących numerach albumów: 

21790

21846

22433

22013

22207

20014

22015

22455

22208

20876

22328

20943

21510

21566

21706

22046

21455

22210

20994

22601

22415

22515

22240

20371

22054

21853

22109

20017

21598

22437

20741

22056

22057

20373

22020

21422

21216

20956

21639

21425

21514

22416

22343

20126

20027

21799

22440

21429

22094

21586

21862

22441

21672

20884

21430

21863

21457

22066

21587

22027

22442

21865

21955

22389

20130

20131

21460

21431

21461

22070

21866

20323

22525

21519

22191

22099

19519

22445

21725

22085

20190

20048

20378

22032

22031

22462

22033

20011

21465

22494

20159

21441

21525

21590

20926

22397

22036

19537

21470

21529

21472

22037

21530

20057

22401

22078

20467

22423

22167

22424

22168

20758

20065

20171

21703

22011

21809

22450

19561

22451

22582

21751

22115

21535

22410

22273

22368

20502

20010

22317

22258

21520

21697

19354

20309

21057

-

-

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem przyznawania miejsc w Domach Studenta Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domach Studenta ABNS im. Jana Pawła II uznała, że studenci  z w/w numerami albumów spełniają warunki do przyznania miejsca w Domach Studenta Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w roku akademickim 2022/2023. 

 

UWAGA! 

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w Domu Studenta zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie administrację Domu Studenta. W takim przypadku zwolnione miejsce w Domu Studenta zostanie przyznane kolejnej osobie, która złożyła wniosek. 

Dom Studenta - kontakt: Bożena Łaska 

ul. Sidorska 107, p. 135, 21-500 Biała Podlaska, tel. +48 83 344 69 05, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub Ewa Błaszczak, tel. +48 83 344 69 29, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

piątek, 12 sierpnia 2022 13:22 Wpisany przez Marek Kowalczyk