Przyjęcia do Domu Studenta PSW - Studenci (I tura naboru)

DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1/2021 z dnia 30.07.2021 r.

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez studentów PSW – do dnia 15.07.2021r. 

Na podstawie:

-  art.104 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021, poz. 478 );

-  Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

po rozpatrzeniu wniosków studentów PSW złożonych do dnia 15 lipca 2021 r. Komisja ds. przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej (Zarządzenie nr 4/2020 Rektora) postanawia:

w I turze naboru przyznać miejsce w Domu Studenta PSW w roku akademickim 2021/22 studentom o następujących numerach albumów:

19338

20319

20888

21048

21457

21617

19558

20320

20901

21049

21460

21672

19561

20329

20907

21055

21461

21706

19653

20331

20937

21056

21465

21724

20017

20741

20943

21057

21470

21725

20039

20757

20952

21072

21472

21751

20067

20758

20954

21074

21473

21790

20130

20830

20956

21098

21507

21809

20140

20831

20959

21139

21514

21846

20155

20842

20963

21216

21519

21862

20171

20853

20994

21241

21520

21863

20190

20855

21021

21425

21525

21866

20270

20876

21025

21429

21530

21955

20306

20883

21033

21430

21535

-

20316

20884

21036

21441

21566

-

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Na podstawie przedłożonych dokumentów w I turze naboru, Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uznała, że studenci PSW  z w/w numerami albumów spełniają warunki do przyznania miejsca w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2021/2022.

 

UWAGA!

Studenci, którzy nie znaleźli się na liście rankingowej w I turze naboru mają możliwość ubiegania się o miejsce w DS. w II turze naboru tj. do dnia 31 sierpnia br.

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w Domu Studenta zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie administrację Domu Studenta. W takim przypadku zwolnione miejsce w Domu Studenta zostanie przyznane kolejnej osobie, która złożyła wniosek.

Dom Studenta - kontakt: Bożena Łaska

ul. Sidorska 107, p. 135, 21-500 Biała Podlaska, tel. +48 83 344 99 28, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub Ewa Błaszczak, tel. +48 83 344 99 38, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

piątek, 30 lipca 2021 08:33 Poprawiony: piątek, 30 lipca 2021 07:06 Wpisany przez Marek Kowalczyk