Od początku istnienia Uczelnia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku. Dzięki inwestycjom i zaplanowanym działaniom Uczelnia stworzyła nowoczesny kampus studencki.

kampus

Uczelnia ma w planie kolejne inwestycje - rozbudowę bazy sportowej oraz Parku Technologicznego. Uczelnia stale powiększa swoją bazę materialną głównie dzięki konsekwentnej polityce innowacyjnej i skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych.

Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania oraz pracy w Naszej uczelni są na wysokim poziomie,  a sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno - badawczy.

image00001

Uczelnia jest przystosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Budynki są wyposażone w windy, specjalne podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe. Studenci uzyskują stypendia specjalne w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Kompleks uczelniany obejmuje:

  1. Dwa budynki dydaktyczne
  2. Halę sportową z częścią dydaktyczną i boiskiem 
  3. Dwa Domy studenta
  4. Centra badawcze: Centrum Badań nad Innowacjami (CBNI), Regionalne Centrum Badań Środowiska i Technologii Innowacyjnych (EKO-AGRO-TECH)
  5. Bibliotekę akademicką
  6. Kompleks Wodny
  7. Ośrodek wypoczynkowy

 

poniedziałek, 18 lipca 2016 07:34 Poprawiony: środa, 06 lipca 2022 11:53 Wpisany przez Marek Kowalczyk